Placera Den klassiska 60/40-strategin, alltså en portfölj som består av 60 procent aktier och 40 procent räntebärande papper, kan vara förlegad i framtiden. Det skriver Financial Times som pratat med flera investerare om strategin.

Anledningen är att båda komponenterna i 60/40-strategin förväntas underprestera under flera år framöver. Både aktier och statsobligationer är på historiskt höga värderingar och sparare tvingas leta efter alternativa investeringsmöjligheter, menar tidningen.

”Det är svårt att se var aktieavkastningen kommer ifrån, och låga obligationsräntor kommer inte kompensera för en dålig utveckling på aktiemarknaden. Så ser matematiken ut helt enkelt”, sade Vincent Deluard, global makrostrateg på StoneX.

Investerare varnar för att aktievärderingarna är historiskt höga samtidigt som statsobligationer är historiskt riskfyllda. Det framåtblickande p/e-talet för S&P 500 står på 21,7 gånger, att jämföra med ett genomsnitt på 15,4 gånger under de senaste 20 åren. Teknikbolag lyfts fram som särskilt stretchade i sin värdering.

”Vi har märkt av ett portföljskifte mot fastigheter och infrastruktur, vilket skulle kunna hjälpa till att minimera volatiliteten”, konstaterar Abdur Nimeri på Northern Trust Asset Management.

Vissa investerare menar dock att det kan räcka med att justera räntedelen i sin portfölj från statsskuldsväxlar till högkvalitativa företagsobligationer, men då företagens kreditkvalitet står på spel i tider av kris eller lågkonjunktur kan företagsobligationer följa samma spår som aktier snarare än statsobligationer, vilket innebär en mindre välbalanserad portfölj.

”Dagens 60/40-portfölj är inte särskilt välutformad för dagens finansiella marknadsklimat”, menar David Kelly, Global chefsstrateg på JP Morgan Funds. Han tillägger att för att finna en balans kan det vara bättre att addera fler tillgångsklasser, inklusive utländska valutor, värdeaktier samt tillväxtmarknader till sin portfölj.