Aktie Volvo och Isuzu Motors har nu tecknat bindande avtal om bildandet av en strategisk allians inom kommersiella fordon, i enlighet med den avsiktsförklaring som undertecknades i december 2019. Avtalen inkluderar Isuzu Motors förvärv av UD Trucks.

Prislappen på UD Trucks ligger på 243 miljarder yen, motsvarande cirka 20 miljarder kronor. När avsiktsavtalet offentliggjordes i december 2019 var värdet 250 miljarder yen, motsvarande cirka 22 miljarder kronor.

Avtalet inkluderar vidare en tilläggsköpeskilling (earnout), i vilken ett belopp upp till ytterligare 15 miljarder yen (cirka 1,2 miljarder kronor) ska betalas beroende på hur UD Trucks utvecklas under åren 2021-2023.

UD Trucks intäkter för de senaste 12 månaderna (juli 2019-juni 2020) uppgick till 278 miljarder yen (cirka 23 miljarder kronor). Verksamheten hade en marginellt positiv påverkan på Volvokoncernens rörelseresultat under samma period.

Vid tidpunkten för affärens genomförande förväntas transaktionen påverka Volvokoncernens rörelseresultat positivt med cirka 2 miljarder kronor och öka nettokassan i Volvokoncernens industriella verksamhet med cirka 20 miljarder kronor. Genomförandet av affären förväntas ske under det första halvåret 2021. Transaktionen är beroende av uppfyllandet av vissa villkor, inklusive godkännande från konkurrensmyndigheter.

Alliansen mellan Volvokoncernen och Isuzu Motors syftar till att bygga en långsiktig relation som kommer att inkludera tekniksamarbete och gemensam utveckling av Isuzu Motors och UD Trucks plattformar för tunga och medeltunga lastbilsmodeller för Japan och andra asiatiska marknader.

Som ett första steg diskuterar Isuzu Motors och UD Trucks villkoren för att UD Trucks ska förse Isuzu Motors med vissa lastbilsmodeller från 2022 och framåt.

För att säkerställa att verksamheten inte påverkas i samband med överlåtelsen kommer Volvokoncernen under en övergångsperiod tillhandahålla vissa tjänster till UD Trucks samt även leverera komponenter till UD Trucks, heter det.

Premiepension
Klart: Premiepensionssystemet görs om radikaltMax 200 fonder blir kvar
Gästkommentar
Lundkvist: Stigande långräntor ökar risken för stökig börsAmerikanska 10-åringen på högsta nivån på ett år
Foto: istockphoto
Pension
Skandia: Så mycket förlorar du på tidig pension
Orvesto Konsument
Kanonsiffror för Privata AffärerAntalet läsare ökar med 20 procent
Börsen
Rejält nedåt i sluthandeln
Aktie
Fingerprint tokrusar efter köprek och insiderköpSamtidigt ökar blankarna sina positioner
Analys
UBS: Därför höjer vi Fingerprint till köpHöjer två steg från sälj till köp
Analys
Pareto: Utskiftningen av Zalando kommer för tidigt
Analyser
Här är onsdagens köprekar
Foto: istock
Placera
"Investeringsläge i guld"
Aktier
Så har Buffett stuvat om i portföljenMinskat i Apple och dumpat guldgruvebolag
Foto: istockphoto
Analyser
Här är onsdagens aktieanalyserFärsk köprek för Fingerprint
Affär
Sinch stiger efter miljardaffär
Pandemin
Regeringen vill kunna stänga samtliga handelsplatser"I en tredje våg kanske vi måste ta ytterligare steg"
Aktie
Kinnevik vill dela ut Zalando-innehavet till ägarnaMotsvarar 200 kr per Kinnevikaktie
Foto: Copyright (c) 2017 Shutterstock. No use without permission.
Börsen
BofA: Enda anledningen att vara negativ är att ingen är negativ
Rapport
Lägre förlust än befaratSka stärka den finansiella ställningen
Konjunktur
SBAB: Dämpad återhämtning i svensk ekonomi"Mycket osäker" prognos för bostadspriserna
Rapport
Stillfronts omsättning steg 96 procent
Affär
Essity köper resten av Asaleo Care
Krönika
Hernhag: Bästa hävstången i ditt sparande
Placera
Carnegie Fonder spår fortsatt stark börsStockholmsbörsen ger "strax under tvåsiffrig" avkastning
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktietips
Swedbanks nya favorit i byggsektorn
Foto: Shutterstock
Oljan
Analytiker spår "supercykel" för oljanKan stiga till över 100 dollar per fat