USA Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade betydligt mindre än vad analytikerna förväntat sig. 

Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 235.000 personer i augusti. Arbetslösheten uppgick till 5,2 procent, jämfört med 5,4 procent månaden före.

Analytiker räknade med att sysselsättningen skulle ha stigit med 750.000 personer jämfört med månaden före, och att arbetslösheten skulle uppgå till 5,2 procent, enligt Trading Economics konsensusprognos.

I juli steg sysselsättningen med reviderade 1.053.000 (+943.000) och steg med reviderade 962.000 (+938.000) i juni.

Sysselsättningen i den privata sektorn ökade med 243.000 personer i augusti, väntat var +665.000. I juli steg sysselsättningen i privat sektor med reviderade 798.000 (+703.000).

Den genomsnittliga timlönen steg 0,8 procent i augusti från månaden före, mot en väntad uppgång på 0,3 procent. Den steg 4,3 procent i årstakt, väntat var +4,0 procent. I juli steg den genomsnittliga timlönen med 4,1 procent i årstakt.

Den genomsnittliga arbetstiden uppgick till 34,7 timmar per vecka i augusti, jämfört med 34,7 timmar månaden före. Analytikerna väntade sig 34,8 timmar per vecka.

Sysselsättningen inom tillverkningsindustrin steg 37.000 personer, jämfört med förväntningarna om en ökning med 25.000. Månaden före steg sysselsättningen i industrin med reviderade 52.000 (+27.000).

Sysselsättningen i detaljhandeln minskade med 28.500 personer i augusti. Inom nöjes- och reseindustrin skapades inga (0) jobb under månaden.

Andelen av befolkningen som ingår i arbetskraften uppgick till 61,7 procent, mot 61,7 föregående månad