Rapport Mediebolaget MTG redovisar ett justerat ebitda-resultat på 100 miljoner kr för det första kvartalet 2021 (-21). Analytiker hade i genomsnitt räknat med 162 miljoner kr enligt Infronts sammanställning av sju analytikers prognoser.

Försäljningen i kvartalet uppgick till 1.011 miljoner kr (924). Analytikerna hade räknat med 1.057 miljoner. Den organiska tillväxten var 2 procent.

MTG:s e-sportdel tog kostnader i det första kvartalet på cirka 25 miljoner kr relaterade till investeringar för att förbereda expansion till nya geografiska områden och marknader. Det framgår av delårsrapporten.

Dessa kostnader påverkade det justerade ebitda-resultatet som totalt för koncernen landade på 100 miljoner kr i kvartalet, att jämföra med Infronts konsensus på 162 miljoner.

MTG:s facit för lanseringen av nya spel 2021 kan bli upp till tio nya lanseringar. Lanseringen av ett av spelen, baserat på karaktären Svampbob Fyrkant, har dock flyttats fram i kalendern. Det framgår också av delårsrapporten.

MTG-ägda Kongregates Svampbob Fyrkant-spel väntas nu lanseras under årets tredje kvartal. Tidigare besked var lansering under det första halvåret 2021.

I första kvartalet lanserades två spel. För resterande del av året väntas Innogames testlansera upp till två spel, Kongregate avser släppa ytterligare två Idle-games (plus ovanstående Svampbob Fyrkant), och Ninja Kiwi planerar att lansera tre nya spel.