Rapport Electrolux Professional redovisar ett ebita-resultat om 142 miljoner kr i det fjärde kvartalet 2020 (181), motsvarande en ebita-marginal om 7,3 procent (7,8). Nettoresultatet blev 70 miljoner kr (168).

Nettoomsättningen i samma period uppgick till 1.935 miljoner kronor (2.334). Den organiska tillväxten var -13,2 procent.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2020 ”mot bakgrund av den pågående pandemin”.