Rapport Friluftsbolaget Thule redovisar ett rörelseresultat på 190 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2021. Analytiker hade i snitt räknat med 207 miljoner kr enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat.

Rörelsemarginalen blev 10,3 procent, jämfört med förväntade 11,4 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 1 846 miljoner kr, jämfört med analytikernas förhandstips på 1 815 miljoner kr.

En utdelning på 13,00 kr per aktie föreslås för helåret 2021 (8,00), att jämföra med förväntade 12,43 kr.

Thules bruttomarginal sjönk till 33,7 procent (40) i det fjärde kvartalet 2021 med press från hög sjukfrånvaro och betydligt högre material- och fraktkostnader i kvartalet, skriver bolaget i sin rapport.

Kvartalets rörelsemarginal sjönk till 10,3 procent (15,0). Analytikernas snittförväntningar på rörelsemarginalen var 11,4 procent, enligt Infronts sammanställning.

”Resultatet påverkades jämfört med det starka fjärde kvartalet 2020 av stora kostnadsökningar, som genomförda prisökningar vid halvårsskiftet inte fullt ut kunde kompensera för. Ytterligare prisökningar är därför redan genomförda i början av innevarande år”, skriver Thule.

Försäljningstillväxten i det fjärde kvartalet var 15 procent (14 procent valutajusterat) jämfört med vad bolaget betecknar som det ”extremt starka” fjärde kvartalet föregående år.

”Framgent ser vi tydliga signaler på att den starka trenden för fritids- och semesteraktiviteter närmare hemmet kommer fortsätta. Därför investerar vi, som tidigare kommunicerats, betydande medel för att ytterligare öka produktionskapaciteten”, skriver Thule.

Thule har under kvartalet byggt upp lagernivån inför våren, speciellt i Europa, och bolaget väljer dessutom att tidigarelägga ett antal kapacitetshöjande investeringar för att ”säkerställa årets och framtida flexibilitet”.

”Detta innebär att vi även under 2022 kommer investera motsvarande 5 procent av vår omsättning i ut- och ombyggnader av befintliga produktionsanläggningar, vilket är över våra historiska nivåer”, skriver bolaget i rapporten.

”Den fortsatta tillväxtresan ska samtidigt hanteras i en utmanande omvärld där fortsatt höga kostnader för material och transporter samt diverse störningar i varukedjan kommer behöva pareras. Jag kan också, på hela företagets vägnar, lova att vi är redo för ännu ett starkt tillväxtår 2022 och en spännande framtid de kommande åren, vilket vi kommer presentera mer i samband med en kapitalmarknadsdag i maj”, skriver vd Magnus Welander.