Rapport Telekombolaget Ericssons justerade rörelseresultat blev 4,8 miljarder kr för det första kvartalet 2022. Genomsnittet av 19 analytikers prognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett justerat rörelseresultat på 5,54 miljarder kr.

Snittförväntningarna har justerats för den av Ericsson tidigare meddelade reserveringen om 0,9 miljarder kr avseende Ryssland. Exklusive justeringen för denna reservering låg snittförväntningarna på ett justerat rörelseresultat på 6,44 miljarder kr, enligt Infront.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 8,7 procent, mot snittestimatet om 10,4 procent, och den justerade bruttomarginalen var 42,3 procent. Analytikernas snittestimat var en bruttomarginal på 43,2 procent.

Minskad försäljning

Det rapporterade rörelseresultat, inklusive omstruktureringskostnader, blev 4,7 miljarder kr, mot snittestimatet 5,16 miljarder kr.

Försäljningen uppgick till 55,1 miljarder kr för perioden. Här låg snittestimatet enligt Infront på 53,5 miljarder kr.

Ericssons justerade bruttomarginal, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 42,3 procent under det första kvartalet 2022, en minskning jämfört med 42,9 procent motsvarande period föregående år.

Det var en minskning jämfört med fjärde kvartalet 2021, då bruttomarginalen var 43,5 procent.

Enligt Infronts sammanställning av 18 analytikerprognoser låg snittestimatet på en justerad bruttomarginal på 43,2 procent för det första kvartalet.

Investeringarna påverkade bruttomarginalen negativt

Enligt Ericsson påverkades bruttomarginalen negativt främst av proaktiva investeringar i en robustare leveranskedja inom Networks och högre initiala utbyggnadskostnader för den molnbaserade 5G Core-portföljen.

Inom Networks var den justerade bruttomarginalen 44,8 procent, jämfört med 46,0 procent motsvarande kvartal föregående år.

Justerad bruttomarginal inom Managed Services uppgick till 23,0 procent mot 21,0 procent första kvartalet i fjol.

Inom Digital Services sjönk den justerade bruttomarginalen till 42,9 procent (43,6).

Höjer prognoser

Ericsson höjer prognosen för marknaden inom radioaccessnät (RAN) och räknar nu med att den kommer att växa med 5 procent under helåret 2022. Tidigare var bedömningen från bolaget en tillväxt om 3 procent för RAN-marknaden.

Nordamerika förväntas numera växa med 8 procent (+3), Europa med 5 procent (+4) och Kina med 4 procent (0).

Ericssons kassaflöde under det första kvartalet tyngdes av en ”proaktiv” lageruppbyggnad.

”På grund av de globala utmaningarna inom leveranskedjan beslutade vi att bygga upp en buffert av vitala komponenter för att kunna säkerställa att vi uppfyller leveransåtaganden till kunderna”, skriver Ericssons vd Börje Ekholm i rapporten.

Första kvartalets fria kassaflöde före M&A uppgick till -1,7 (+1,6) miljarder kr.

”Vi förväntar oss att de högre lagernivåerna kommer att bestå under de närmaste kvartalen”, skriver Börje Ekholm.