Rapport Byggvarukedjan Byggmax redovisar ett ebita-resultat på 25 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2021. Analytikerna hade i snitt väntat sig 34,5 miljoner kr, enligt Infronts sammanställning av fyra estimat.

Ebita-marginalen uppgick till 1,9 procent, mot väntade 2,6 procent. Bruttomarginalen blev 34,8 procent (väntat 34,8 procent).

Rörelseresultatet, ebit, uppgick till 12 miljoner kr. Här hade analytikerna väntat sig 24 miljoner kr.

Nettoomsättningen blev till 1.301 miljoner kr, mot väntade 1.316 miljoner.

Utdelningen föreslås bli 4,00 kr per aktie, mot väntade 3,75 kr.