Spara Efter att Riksgälden på torsdagen fastställt den så kallade statslåneräntan per den 30 november så står det klart att skatten på ISK höjs med 135 procent nästa år. 

Statslåneräntan per den 30 november 2022 har av Riksgälden fastställts till 1,94 procent.

För inkomståret 2023 års ISK-sparande innebär detta en schablonintäkt på 2,94 procent av kapitalunderlaget att ta upp i deklarationen våren 2024. På schablonintäkten betalas sedan 30 procent skatt vilket innebär att skatten blir 0,882 procent av kapitalunderlaget.  Schablonintäkten för inkomståret 2022 är 1,25 procent av kapitalunderlaget vilket innebär en skatt på 0,375 procent.

Skattehöjningen blir därmed hela 135 procent. För den som har ett investeringssparkonto med 1 000 000 kr innebär det drygt 5 000 kr mer i skatt (se tabell).

Kapital Skatt 2022 Skatt 2023 Skillnad
250 000 938 2 205 1 268
500 000 1 875 4 410 2 535
750 000 2 813 6 615 3 803
1 000 000 3 750 8 820 5 070
1 250 000 4 688 11 025 6 338
1 500 000 5 625 13 230 7 605
1 750 000 6 563 15 435 8 873
2 000 000 7 500 17 640 10 140


Investeringssparkonton (ISK) beskattas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan per den 30 november föregående år ökat med 1 procentenhet. Multipliceringssatsen tillåts dock aldrig bli lägre än 1,25 procent.

Schablonintäkten kan användas för att kvitta mot eventuellt underskott av kapital drivet av räntekostnader, något som torde kunna bli aktuellt för fler bolånetagare under 2023 när ränteläget ser ut att bli högre än vad det har varit under 2022 som helhet. Ränteavdraget, som normalt är 30 procent, är begränsat till 21 procent vid underskott av kapital överstigande 100.000 kronor per år.

I den nya regeringens plattform, Tidöavtalet, talades det om att sänka skatten på sparande genom att en grundnivå på 300.000 kronor i ISK (Investeringssparkonto) görs skattefri. Detta var däremot inte med i budgeten för 2023, och någon tidsplan är ännu inte kommunicerad.