Premiepension Efter åratal av förhandlingar står det nu klart att premiepensionssystemet görs om från grunden. På onsdagskvällen kom beskedet att den blocköverskridande pensionsgruppen kommit överens om hur det framtida premiepensionssystemet ska se ut.

Redan 2017 slöts en principöverenskommelse inom pensionsgruppen om ett reformerat pensionssystem där en särskild huvudman får ansvaret för att på professionella grunder erbjuda upphandlade fonder.

Enligt ett pressmeddelande på onsdagskvällen från socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S), som också är ordförande i pensionsgruppen, har man nu kommit överens om att en ny myndighet inrättas för att kontrollera fondtorget. Denna myndighet får till uppdrag att upphandla fonder utifrån ett antal kriterier.

För det första ska det upphandlas fonder med olika risknivå och placeringsinriktning till premiepensionens fondtorg.

”Urvalet av fonder ska vara tillräckligt brett för att tillfredsställa de sparare som är intresserade av att göra ett eget val, d.v.s erbjuda en reell valfrihet. Med olika risknivåer och placeringsinriktning avses att fondtorget erbjuder en stor bredd av olika slags fonder”, står det i pressmeddelandet.

För det andra så ska fondtorget upphandla sådana fonder som är lämpliga för premiepensionssystemet. Fonderna ska vara kostnadseffektiva, hållbara, kontrollerbara och av hög kvalitet.

”Upphandlingen ska ske på strikt professionella och marknadsmässiga grunder och ingen annan hänsyn ska tas än att erbjuda spararna så bra och prisvärda fonder som möjligt. Det betyder inte att det i upphandlingarna bara är priset som styr utan i stället är det förhållandet mellan pris och kvalitet som är avgörande”.

För det tredje ska upphandlingarna av fonder på fondtorget ge pensionsspararna en reell valfrihet i hur deras medel ska placeras på fondtorget.

”Det upphandlade fondtorget ska erbjuda ett tillräckligt urval av för premiepensionssystemet lämpliga fonder med olika risknivå och placeringsinriktning så att valfriheten upplevs som reell för pensionsspararna, samtidigt som myndigheten ska ha möjlighet att granska fonderna. Eftersom kostnaden för fondtorget ytterst bärs av spararna ska kostnadseffektivitet eftersträvas. Urvalet ska spegla efterfrågan hos det stora flertalet som vill välja och också anpassas utifrån förändringar i efterfrågan”, framgår det av pressmeddelandet.

Den fjärde punkten handlar om bedömningen av hur många fonder som ska upphandlas till fondtorget för att säkerställa att pensionsspararna får en reell valfrihet, samt att fondförvaltarna och fonderna ska kunna granskas på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

”Det framstår som sannolikt med ett antal fonder i nivå med maximalt antal inom tjänstepensionens valbara del, det vill säga 150–200 fonder. Detta ska dock inte ses som ett maxtak, frågan om antalet fonder kommer att avgöras av den nya myndigheten i professionella upphandlingar”.

Den femte punkten innebär att myndigheten vid varje upphandling formulerar de obligatoriska krav som måste vara uppfyllda för att ett anbud ska kvalificeras för utvärdering.

”Samtliga fonder som erbjuds på fondtorget bör uppfylla högt ställda krav på kontrollerbarhet och lämplighet för premiepensions­systemet. Detta åstadkoms genom att myndigheten vid upphandlingarna formulerar obligatoriska krav som måste vara uppfyllda för att ett anbud ska kunna kvalificeras för utvärdering”.

Förutom dessa krav så ska det även fortsättningsvis finnas fonder som gör det möjligt att justera risknivån i förvalsalternativet, precis som i dagens ”soffliggaralternativ” AP7 Såfa. 

Premiepension
Klart: Premiepensionssystemet görs om radikaltMax 200 fonder blir kvar
Gästkommentar
Lundkvist: Stigande långräntor ökar risken för stökig börsAmerikanska 10-åringen på högsta nivån på ett år
Foto: istockphoto
Pension
Skandia: Så mycket förlorar du på tidig pension
Orvesto Konsument
Kanonsiffror för Privata AffärerAntalet läsare ökar med 20 procent
Börsen
Rejält nedåt i sluthandeln
Aktie
Fingerprint tokrusar efter köprek och insiderköpSamtidigt ökar blankarna sina positioner
Analys
UBS: Därför höjer vi Fingerprint till köpHöjer två steg från sälj till köp
Analys
Pareto: Utskiftningen av Zalando kommer för tidigt
Analyser
Här är onsdagens köprekar
Foto: istock
Placera
"Investeringsläge i guld"
Aktier
Så har Buffett stuvat om i portföljenMinskat i Apple och dumpat guldgruvebolag
Foto: istockphoto
Analyser
Här är onsdagens aktieanalyserFärsk köprek för Fingerprint
Affär
Sinch stiger efter miljardaffär
Pandemin
Regeringen vill kunna stänga samtliga handelsplatser"I en tredje våg kanske vi måste ta ytterligare steg"
Aktie
Kinnevik vill dela ut Zalando-innehavet till ägarnaMotsvarar 200 kr per Kinnevikaktie
Foto: Copyright (c) 2017 Shutterstock. No use without permission.
Börsen
BofA: Enda anledningen att vara negativ är att ingen är negativ
Rapport
Lägre förlust än befaratSka stärka den finansiella ställningen
Konjunktur
SBAB: Dämpad återhämtning i svensk ekonomi"Mycket osäker" prognos för bostadspriserna
Rapport
Stillfronts omsättning steg 96 procent
Affär
Essity köper resten av Asaleo Care
Krönika
Hernhag: Bästa hävstången i ditt sparande
Placera
Carnegie Fonder spår fortsatt stark börsStockholmsbörsen ger "strax under tvåsiffrig" avkastning
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktietips
Swedbanks nya favorit i byggsektorn
Foto: Shutterstock
Oljan
Analytiker spår "supercykel" för oljanKan stiga till över 100 dollar per fat