Premiepension Efter åratal av förhandlingar står det nu klart att premiepensionssystemet görs om från grunden. På onsdagskvällen kom beskedet att den blocköverskridande pensionsgruppen kommit överens om hur det framtida premiepensionssystemet ska se ut.

Redan 2017 slöts en principöverenskommelse inom pensionsgruppen om ett reformerat pensionssystem där en särskild huvudman får ansvaret för att på professionella grunder erbjuda upphandlade fonder.

Enligt ett pressmeddelande på onsdagskvällen från socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S), som också är ordförande i pensionsgruppen, har man nu kommit överens om att en ny myndighet inrättas för att kontrollera fondtorget. Denna myndighet får till uppdrag att upphandla fonder utifrån ett antal kriterier.

För det första ska det upphandlas fonder med olika risknivå och placeringsinriktning till premiepensionens fondtorg.

”Urvalet av fonder ska vara tillräckligt brett för att tillfredsställa de sparare som är intresserade av att göra ett eget val, d.v.s erbjuda en reell valfrihet. Med olika risknivåer och placeringsinriktning avses att fondtorget erbjuder en stor bredd av olika slags fonder”, står det i pressmeddelandet.

För det andra så ska fondtorget upphandla sådana fonder som är lämpliga för premiepensionssystemet. Fonderna ska vara kostnadseffektiva, hållbara, kontrollerbara och av hög kvalitet.

”Upphandlingen ska ske på strikt professionella och marknadsmässiga grunder och ingen annan hänsyn ska tas än att erbjuda spararna så bra och prisvärda fonder som möjligt. Det betyder inte att det i upphandlingarna bara är priset som styr utan i stället är det förhållandet mellan pris och kvalitet som är avgörande”.

För det tredje ska upphandlingarna av fonder på fondtorget ge pensionsspararna en reell valfrihet i hur deras medel ska placeras på fondtorget.

”Det upphandlade fondtorget ska erbjuda ett tillräckligt urval av för premiepensionssystemet lämpliga fonder med olika risknivå och placeringsinriktning så att valfriheten upplevs som reell för pensionsspararna, samtidigt som myndigheten ska ha möjlighet att granska fonderna. Eftersom kostnaden för fondtorget ytterst bärs av spararna ska kostnadseffektivitet eftersträvas. Urvalet ska spegla efterfrågan hos det stora flertalet som vill välja och också anpassas utifrån förändringar i efterfrågan”, framgår det av pressmeddelandet.

Den fjärde punkten handlar om bedömningen av hur många fonder som ska upphandlas till fondtorget för att säkerställa att pensionsspararna får en reell valfrihet, samt att fondförvaltarna och fonderna ska kunna granskas på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

”Det framstår som sannolikt med ett antal fonder i nivå med maximalt antal inom tjänstepensionens valbara del, det vill säga 150–200 fonder. Detta ska dock inte ses som ett maxtak, frågan om antalet fonder kommer att avgöras av den nya myndigheten i professionella upphandlingar”.

Den femte punkten innebär att myndigheten vid varje upphandling formulerar de obligatoriska krav som måste vara uppfyllda för att ett anbud ska kvalificeras för utvärdering.

”Samtliga fonder som erbjuds på fondtorget bör uppfylla högt ställda krav på kontrollerbarhet och lämplighet för premiepensions­systemet. Detta åstadkoms genom att myndigheten vid upphandlingarna formulerar obligatoriska krav som måste vara uppfyllda för att ett anbud ska kunna kvalificeras för utvärdering”.

Förutom dessa krav så ska det även fortsättningsvis finnas fonder som gör det möjligt att justera risknivån i förvalsalternativet, precis som i dagens ”soffliggaralternativ” AP7 Såfa. 

Aktieportföljen
Vi byter fastigheter mot konsulter i portföljen
Chatt
Hernhag: Fyra gröna favoriterOch "en aktie jag skulle köpa om den fanns på börsen"
Foto: istockphoto
Valuta
Danske: Kronan blir svagare i år"Svensk inflation har redan toppat"
Börsen
Stockholmsbörsen avslutade veckan på plus
Foto: istockphoto
Försäkring
Här är bästa bilförsäkringen
Placera
Kapitalförvaltaren: 2021 ett exceptionellt år för aktierMen mer normala trender nästa år
11/6
Trading Direkt om inflation med Sarwe och Bratt
Aktier
Veckans mest blankade aktier i Sverige
Foto: Copyright (c) 2018 Vytautas Kielaitis/Shutterstock. No use without permission.
Inflation
Deutsche Bank: Inflationen en tidsinställd bomb
USA
Strategichefen: Hög inflation i USA längre än många tror
Analys
"Påtaglig försäljningstillväxt för Nilar framöver"Carnegie inleder med köp
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens färska rekar
Portföljen
Köp av bostadsbyggare lyfter portföljen
Aktier
DNB stuvar om i modellportföljenTvå aktier ut – en ny in
Foto: Anders Wiklund/TT
Emission
Knowit tog in halv miljard
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Ekobrott
Elva åtalas för grova insiderbrott inför Collectors vinstvarning
Inflation
Analytiker: Hur övergående är inflationen?Högsta på 29 år
Foto: Shutterstock
Sektor
Här är de hetaste sektorerna på Wall Street
Bostad
Hemnet: Såldes bostäder för rekordbelopp i maj
Foto: Copyright (c) 2019 ShutterstockProfessional/Shutterstock. No use without permission.
Inflation
USA: Högre inflation än väntat
Amortering
FI: Amorteringskravet påverkar hushållen olika
Foto: Henrik Montgomery/TT
Inflationen
Inflationstakten lägre än väntatAnalytikerna: Ingen större dramatik
Aktie
Analytiker positiva till Sinch miljardförvärv
Fonder
Spararna tankar SverigefonderMen även bland- och räntefonder lockade i maj
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens köprekar