Aktie Philip Morris lägger bud på Swedish Match och erbjuder 106 kronor kontant per aktie. Styrelsen i Swedish Match rekommenderar aktieägare att acceptera budet.

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 161 miljarder kronor.

Priset som erbjuds för aktierna innebär en premie om 39,4 procent i förhållande till stängningskursen om 76:06 kronor den 9 maj 2022, och 39,7 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 75:86 kronor under de 30 senaste handelsdagarna som avslutades den 9 maj 2022.

Swedish Match styrelse rekommenderar Swedish Match aktieägare att acceptera erbjudandet. Rekommendationen stöds av en så kallad fairness opinion från SEB Corporate Finance.

Erbjudandet, som görs via Philip Morris dotterbolag PMHH, är villkorat en acceptansgrad överstigande 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Swedish Match efter full utspädning. Vidare är budet bland annat villkorat att inte någon annan offentliggör ett förmånligare erbjudande.

Enligt preliminär tidplan löper acceptperioden mellan 23 juni 2022 och 30 september 2022.

I går rusade Swedish Match 24,9 procent till 95 kronor efter att det blivit offentligt att en buddiskussion pågick.