Elpriset Svenska kraftnät har lämnat in en ansökan till Energimarknadsinspektionen, EI, om att få använda maximalt 10 miljarder kronor för att finansiera ytterligare ett elstöd som även ska täcka kostnader för administration. Det meddelar Svenska kraftnät i ett pressmeddelande.

Alla hushåll med elnätsavtal får ett kontantstöd med anledning av de höga elpriserna i november och december förra året. Storleken på stödet beror dels på hur mycket el man förbrukade under de två månaderna, dels var någonstans i landet som förbrukningen har skett.

I enlighet med uppdraget från regeringen utgår även denna modell för elstöd från ett genomsnittligt elpris på dagen före-marknaden i respektive elområde minus ett referenspris på 75 öre per kWh.

”Det innebär att hushåll i elområde 1 och 2 får 90 öre per förbrukad kWh; i elområde 3, 126 öre och i elområde 4, 129 öre”, säger Malin Stridh, avdelningschef på Svenska kraftnät, i en kommentar.

I det här elstödet ersätts 80 procent av den uppmätta elförbrukningen. Begränsningen beror enligt Malin Stridh på att regeringen i uppdraget till Svenska kraftnät angav att referenspriset ska utgå från 75 öre per kWh samt att Svenska kraftnät ska hushålla med flaskhalsintäkterna.

Försäkringskassan bedömer att den systemlösning de har byggt för utbetalning av det första elstödet, det till hushåll i södra Sverige, är möjlig att återanvända till detta elstöd, men då det ej är formellt beslutat vem som ska ansvara för utbetalning får de avvakta regeringens beslut, uppger Malin Stridh.

Om Energimarknadsinspektionen godkänner Svenska kraftnäts ansökan, måste därefter detaljer för utbetalning klargöras. Det går inte i dagsläget att svara på när elstödet kan betalas ut.