RapportUPPDATERAD Nischbanken Resurs redovisar ett rörelseresultat om 374 miljoner kr för det andra kvartalet 2018 (340). De totala intäkterna uppgick till 868 miljoner kr under det gångna kvartalet(766).

Kärnprimärkapitalrelationen var 13,8 procent vid utgången av det andra kvartalet, mot 13,5 procent kvartalsslutet före. Ett av bolagets finansiella mål är att hålla relationen över 12,5 procent.

Kreditförlustnivån var 2,0 procent, mot 2,1 procent föregående kvartal. Bolagets mål är att hålla kreditförlusterna på nivån 2-3 procent.

Resurs lånebokstillväxt om 19 procent från halvårsskiftet 2017 stöddes av bolagets båda banksegment ”och samtliga geografiska marknader”. Det skriver Kenneth Nilsson i vd-ordet.

Den 30 juni i år var Resurs totala utlåning till allmänheten 26,6 miljarder kr. Bolagets finansiella mål är att ha över 10 procents lånebokstillväxt.

”Vi fortsätter att växa snabbare än marknaden i samtliga länder och fortsätter därmed att successivt öka våra marknadsandelar. Dessutom gör vi det på ett lönsamt sätt; rörelseresultatet i kvartalet ökade med 10 procent till 374 miljoner kr”, påpekar vd:n.

Resurs ökar kring 4 procent på börsen på tisdagsförmiddagen.