Rapport Bostadsplattformen Hemnet redovisar ett justerat ebitda-resultat på 85,5 miljoner kr för det första kvartalet. Väntat var 80 miljoner kr, enligt Infronts sammanställning av tre analytikers estimat.

Den justerade ebitda-marginalen var 47,6 procent, mot väntade 46,0 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 180 miljoner kr, mot väntade 174 miljoner.

Rörelseresultatet blev 67,8 miljoner kr, mot väntade 59,6 miljoner kr.