Rapport Sök- och annonsbolaget Eniros justerade ebitda-resultat blev 47 miljoner kr för det tredje kvartalet 2020 (36) Intäkterna uppgick till 214 miljoner kr för perioden (254), motsvarande en minskning med 16 procent under kvartalet.

Nettoresultatet landade på 551 miljoner kr, där skuldnedskrivningen som Eniro genomfört har bidragit med 544 miljoner kr.

”Ett av mina främsta uppdrag när jag klev in som vd i maj 2019 var att leda Eniro mot ett finansiellt välbalanserat företag. Dit har vi kommit och kan nu med ny luft under vingarna ta oss an nya spännande affärsmöjligheter. Det andra uppdraget, att göra Eniro till ett renodlat och lönsamt SaaS bolag, är i full gång. Med vår nya nedbantade organisation ska vi göra allt för att stänga innevarande år så bra vi kan för att med full kraft ta oss in i 2021”, skriver Eniros vd Magdalena Bonde i rapporten.