Rapport Gruvbolaget Lundin Minings justerade ebitda-resultat blev 481 miljoner dollar för det andra kvartalet 2021 (232). Resultatet före skatt uppgick till 331 miljoner dollar. Väntat var enligt Infronts sammanställning av sex analytikers prognoser ett resultat före skatt om 303 miljoner dollar.

Försäljningen uppgick till 872 miljoner dollar. Här låg Infronts konsensusprognos på 815 miljoner.

Kassaflödet från rörelsen uppgick till 419 miljoner dollar under kvartalet (37,6).

Lundin Minings produktionsprognos för Candelaria-gruvan för 2022 och 2023 väntas bli cirka 10-15 procent lägre än den prognos som angavs hösten 2020 om 180.000-190.000 ton för båda åren. Det framgår av ett pressmeddelande i samband med rapporten.

Det ska noteras att Lundin Mining i juni i år sänkte produktionsprognosen för Candelaria för helåret 2021.

Lundin Mining håller på att förbereda och optimera planer för Candelaria-gruvans livslängd (”life of mine”) och preliminärt väntas en årlig brytning om cirka 28 miljoner ton per år för befintlig infrastruktur och en koppargradsutspädning om 5-8 procent för 2022 och 2023.

Nokia höjer däremot sin prognos för den jämförbara rörelsemarginalen i segmentet Mobile Networks till 4-7 procent för helåret 2021. Tidigare var en prognos om -1 till +2 procent.

Den marginalen väntas sedan stiga till 5-8 procent helåret 2023, vilket är en upprepning.