Rapport Massa- och pappersbolaget Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 503 miljoner euro för det första kvartalet 2022. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 445 miljoner euro enligt Infronts sammanställning av sju analytikers prognoser.

Den operativa rörelsemarginalen blev 18,0 procent, att jämföra med väntade 16,7 procent.

Resultat före skatt landade på 374 miljoner euro. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 412 miljoner euro.

Försäljningen uppgick till 2 798 miljoner euro. Här låg snittprognosen på 2 669 miljoner euro.

Stora Ensos orderböcker är fulla och skogskoncernen ser ingen avmattning på marknaderna. Det skriver vd Annica Bresky i rapporten för det första kvartalet.

”/…/ vi arbetar kontinuerligt för att dämpa effekten av stigande insatskostnader. Förutom att hållbarhetstrenden är gynnsam för oss, är många av våra produkter vardagsvaror som används oavsett recession, geopolitisk osäkerhet och andra störningar. Mot bakgrund av detta ser vi just nu inga potentiella negativa följdeffekter och tror på vår prognos för helåret”, skriver Stora Enso-chefen och fortsätter:

”Vi har också fortsatt att stärka vår balansräkning och säkerställa en god likviditet, vilket tryggar vår position i händelse av en eventuell makroekonomisk nedgång”.