Rapport Specialistläkemedelsbolaget Sobi redovisar ett ebita-resultat på 1.099 miljoner kr (933). Snittestimatet låg på 1.046 miljoner i Infront Datas sammanställning av prognoser från fyra analytiker.

Nettoomsättningen uppgick till 2.930 miljoner kr (2.315). Snittestimatet var 2.955 miljoner.

Sobi redovisar en försäljning av blödarsjukaläkemedlet Elocta i egna regioner på 1.156 miljoner kr för det tredje kvartalet (873). Analytiker hade samtidigt förväntat sig en försäljning på 1.145 miljoner kr, enligt Infront Data.

Höjde intäkterna 

Blödarsjukaläkemedlet Alprolix, i egna regioner, nådde en försäljning på 341 miljoner kr (255). Här låg analytikers snittestimat på 377 miljoner kr.

Kineret sålde för 409 miljoner kronor i det tredje kvartalet (347). Snittestimat var 397 miljoner kronor.

Sobis totala intäkter uppgick till 2.930 miljoner kronor (2.315). Väntat var 2.955 miljoner kronor.