Rapport Skanska redovisar ett resultat klart över analytikernas förväntan. Byggbolaget slår också till med en extra utdelning. 

Skanskas rörelseresultat blev 3.627 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2021. Väntat var 2.917 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av sju analytikers estimat.

Intäkterna summerade till 44.365 miljoner kronor. Här låg analytikernas snittprognos på 41.958 miljoner.

Orderingången summerade till 42,3 miljarder kronor i kvartalet, vilket kan jämföras med väntade 40,8 miljarder.

Rörelsemarginalen i byggverksamheten uppgick till 4,2 procent, mot väntade 3,6 procent. Skanskas mål är att byggmarginalen över tid ska uppgå till minst 3,5 procent.

Utdelningen för helåret 2021 föreslås bli 7:00 kronor per aktie i ordinarie utdelning (7:50), samt 3:00 kronor per aktie i extrautdelning. Den totala utdelningen på 10:00 kronor kan jämföras med förväntade 8:50 kronor. 

Infronts prognoser samt Skanskas intäkter och resultat anges enligt bolagets segmentsredovisning.