Rapport Telekombolaget Nokia levererade bättre resultat än väntat i det första kvartalet medan försäljningen inte riktigt levde upp till förväntningarna. 

Nokia såg inte någon nedgång i efterfrågan under första kvartalet och räknar med att merparten av covid-19-effekten kommer i andra kvartalet. Samtidigt bedömer Nokia att bolagets bransch är ganska motståndskraftig i den pågående krisen.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Bättre resultat än väntat. Nokias justerade rörelsemarginal hamnade på 2,4 procent i första kvartalet, vilket var högre än väntade 1,9 procent enligt Infonts analytikersamanställning. Justerat rörelseresultat blev 116 miljoner euro mot förväntan på 98,7 miljoner. Omsättningen på 4.913 miljoner euro i kvartalet var några procent under förväntan.

Networks försäljning nådde ej analytikerprognoser. Nettoförsäljningen i Nokias största affärsområde Networks blev 3.757 miljoner euro. Analytikerna hade väntat sig 4.007 miljoner, enligt Infront. Justerat rörelseresultat för affärsområdet landade på -81 miljoner euro och konsensus var här -112 miljoner.

Viss effekt covid-19 första kvartalet, merparten kommer andra kvartalet. Effekten av pandemin på Nokias försäljning under första kvartalet kan bedömas till cirka 200 miljoner euro, främst som en följd av störningar i leveranskedjan från Kina. Vi bedömer att merparten av covid-19 effekten kommer i andra kvartalet men tror att vår bransch är ganska motståndskraftig i en sådan här kris, om än inte immun”, skriver Nokias vd Rajeev Suri.

Bolagets egen interna verksamhet har utvecklats enligt plan och viss programvaruutveckling ligger även före plan.

Drar ned prognoser. Nokia justerar prognosen för vinsten 2020 som en konsekvens av osäkerheten kring covid-19. Dem nya bedömningen är helt i linje med analytikernas förväntningar för året. Bolaget spår nu en marginal (icke IFRS) på 9,0 procent, plus/minus 1,5-procentenheter, 2020, ned från tidigare 9,5 procent. Det justerade resultatet per aktie väntas nu uppgå till 0,23 euro, plus/minus 0,05 euro. Här var prognosen tidigare 0,25 euro.