Rapport MTG redovisar ett justerat ebitda-resultat på 306 miljoner kr för det tredje kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 266 miljoner kr enligt Infronts sammanställning av fem analytikers prognoser.

Ebitda-resultatet blev 237 miljoner kr, mot väntade 223 miljoner. Försäljningen i kvartalet uppgick till 1.438 miljoner kr. Analytikerna hade räknat med 1.441 miljoner.

MTG:s gamingverksamhet hade en organisk tillväxt på 8 procent, på pro forma-basis, under det tredje kvartalet. Enligt bolaget kom tillväxten främst från ett starkt resultat från nyligen förvärvade speltitlar, inte minst Ninja Kiwis Bloons TD6 har nått betydande framgångar, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Gamings nettoomsättning blev 1.081 miljoner kr i det tredje kvartalet, att jämföra med analytikernas snittförväntan som enligt Infront låg på 1.088 miljoner. Det justerade ebitda-resultatet för gamingdelen uppgick till 364 miljoner kr, mot väntade 321 miljoner.

Enligt rapporten har Innogames och Kongregate haft utmanande jämförelser i relation till föregående år, lägre effektivitet inom marknadsföring och svagare resultat från events i spelen.

”Bolagen har vidtagit åtgärder för att anpassa sig till det nya marknadsföringslandskapet och höjt ambitionen för event i spelen och förväntar sig minskad påverkan i det fjärde kvartalet”, skriver MTG.

För närvarande pågår utveckling av tio titlar, enligt rapporten.

MTG:s e-sportverksamhet visade en organisk tillväxt, som gynnades av lätta jämförelsetal, på 55 procent i det tredje kvartalet. Nettoomsättningen landade på 357 miljoner kr. Analytikerna hade enligt Infront räknat med en omsättning på 353 miljoner kr.

E-sportdelens justerade ebitda-resultat i kvartalet blev -33 miljoner kr, mot väntade -30 miljoner.

”När det gäller e-sport ser vi en möjlighet att kunna återgå till en normal verksamhet från och med 2022”, skriver MTG.

I rapporten för det andra kvartalet berörde MTG pandemilägets påverkan på e-sportsdelen och skrev att en återgång till event med live-publik förväntades i slutet av 2021.