Rapport Ericsson redovisar ett resultat som var klart högre än väntat. Men telekomjätten spår att det andra kvartalet blir mer dämpat.

Ericssons justerade rörelseresultat blev 4,6 miljarder kronor för det första kvartalet 2020 (3,5).

Genomsnittet av 24 analytikers prognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett justerat rörelseresultat på 3,7 miljarder kronor.

Det rapporterade rörelseresultat, inklusive engångsposter, blev 4,3 miljarder kronor (4,9), mot snittestimatet 3,3 miljarder kronor.

Försäljningen uppgick till 49,8 miljarder kronor för perioden (48,9). Här låg snittestimatet enligt Infront på 51,6 miljarder kronor.

Spår mer dämpat andra kvartal

Ericsson är fortsatt positiva vad gäller utsikterna på lite längre sikt, men varnar för ett mer ”dämpat” andra kvartal.

Det framgår av rapporten för det första kvartalet.

”..det är troligt att andra kvartalet blir en aning mer dämpat än normalt beroende på tidpunkterna för påverkan från strategiska kontrakt och den osäkerhet som följer av covid-19”, skriver bolagets vd Börje Ekholm i rapporten och han framhåller samtidigt att bolaget behåller sina mål för 2020 och 2022.

I rapporten konstateras det att försäljningens säsongsberoende mellan det första och det andra kvartalet har varit 11 procent i snitt de tre senaste åren.

”För andra kvartalet förväntas något lägre sekventiell försäljningsökning än normalt eftersom det finns osäkerheter som påverkar”, skriver Ericsson och pekar bland att på covid-19 och det åtgärder som regeringar i världen över har vidtagit.

”Även om det hittills inte uppstått betydande effekter på efterfrågan, är det välbetänkt att anta att nedgången i den allmänna ekonomin kan få vissa operatörer att senarelägga sina investeringsprogram”, skriver Ericsson i sitt utsiktsavsnitt.

Vad gäller bruttomarginalen skriver bolaget under utsikterna att det tidigare målet för 2020 tar hänsyn till en ökad andel strategiska kontrakt, inklusive 5G i Kina.

”En större andel av dessa kontrakt förväntas påverka andra kvartalet istället för att vara fördelade över året. Operativa förbättringar kommer att fortsätta och förväntas delvis uppväga den negativa påverkan”, skriver Ericsson.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.