Rapport Cellavision, som är verksamt inom system för automatisk bildanalys av blod och andra kroppsvätskor, redovisar ett rörelseresultat på 49,8 miljoner kr (38,4) för det första kvartalet 2022. Enligt Infronts sammanställning av tre analytikers estimat låg konsensus på ett rörelseresultat om 45,6 miljoner kr.

Resultatet före skatt blev 48,6 miljoner kr (35,6), mot väntat 44,3. Nettoomsättningen uppgick till 162 miljoner kr (134), mot väntat 153.