Affär Nu är det klart att ABB säljer divisionen Power Grids till japanska Hitachi. Pengarna ska delas ut till aktieägarna samtidigt som den kvarvarande verksamheten ska struktureras om till "ett nytt ABB".

ABB säljer affärsområdet Power Grids till Hitachi för ett företagsvärde (enterprise value) om 11 miljarder dollar (cirka 100 miljarder svenska kr) för 100 procent av verksamheten. Affären väntas slutföras under första halvåret 2020.

Det framgår av ett pressmeddelande.

ABB kommer initialt att behålla 19,9 procent i Power Grids för att säkerställa övergången, heter det. ABB kommer att ha optionen att sälja dessa 19,9 procent tre år efter affären stängts till rättmätigt marknadspris med ett minimumpris på 90 procent av det överenskomna företagsvärdet.

ABB avser att överföra till aktieägare 100 procent av nettoförsäljningslikviden, 7,6-7,8 miljarder dollar, från försäljningen av 80,1 procent till Hitachi genom aktieåterköp eller liknande, heter det.

Skapar ny struktur efter försäljning

ABB:s överenskommelse om att sälja Power Grids till Hitachi medför att bolaget gör ”ett nytt ABB”, med en annan struktur. Detta kommer att leda till en kostnadsminskning på 500 miljoner i årstakt på medellång sikt, samt under de kommande två åren 500 miljoner dollar i icke-operativa omstruktureringskostnader.

Det nya ABB innebär att ABB:s kvarvarande verksamheter kommer att sköta alla kundaktiviteter, affärsfunktioner och geografiska områden, för att ta främja en entreprenörskultur, heter det. Befintliga lands- och regionstrukturer kommer inte att finnas längre efter Power Grid-affären slutförs, vilket väntas ske under första halvåret 2020. På koncernnivå, corporate, kommer aktiviteter att handla om koncernstrategi, portfölj- och prestationshantering, kapitalallokering, grundläggande teknik samt ABB Ability-plattformen.

En strategiuppdatering med mer detaljer om detta kommer att ges den 28 februari, i samband med att ABB publicerar sin bokslutskommuniké.

Nya mål med nya strukturen

BB efter försäljningen av Power Grids kommer att innebära en ny struktur med fyra verksamheter – Electrification, Industrial Automation, Robotics & Discrete Automation och Motion – samt nya finansiella mål på medellång sikt.

Dessa nya mål är följande:

Årlig jämförbar intäktstillväxt om 3-6 procent

Operativ ebita-marginal på 13-16 procent

Avkastning på sysselsatt kapital, ROCE, på 15-20 procent

Kassakonvertering i relation till nettoresultat cirka 100 procent

Tillväxt i Basic vinst per aktie överstigande intäktstillväxt.

ABB skulle ha genererat intäkter på cirka 29 miljarder dollar i tolvmånadersperioden som slutade 30 september 2018, inklusive estimerade intäktsbidrag från nyförvärvade GEIS och exklusive Power Grids.

Tar flera kostnader i samband med försäljningen

BB:s överenskommelse med Hitachi om att sälja Power Grids innebär att Power Grids kommer att rapporteras som icke kvarvarande verksamhet från och med fjärde kvartalet 2018.

ABB kommer att rapportera en ”separationskostnad” på 350-400 miljoner dollar relaterat till att Power Grids skiljs av från koncernen. Dessa kostnader har hittills redovisats som del av Power Grids kostnadsbas men kommer nu att inkluderas på koncernnivå. ABB räknar med att eliminera en stor del av dessa kostnader när affären stänger genom att överföra dem tillbaka till Power Grids.

ABB räknar med cirka 200 miljoner dollar i kostnader under fjärde kvartalet 2018, främst relaterade till EPC Substation-verksamheten som rapporteras i ebita-resultatet för icke-kärnverksamhet.

Vidare räknar ABB med att ta engångskostnader, relaterade till Power Grids-transaktionen och avskiljningen av denna, på 500-600 miljoner dollar. ABB räknar med en skatteeffekt på 800-900 miljoner dollar från affären som väntas stänga under första halvåret 2020.

Chatt
Hernhag: Fyra tillväxtfavoriter i tech-sektorn
Foto: istockphoto
Investeringsbluff
FI: Tillåt aldrig fjärranslutning till datornFlera nya investeringsbedrägerier
Börsen
Stark fredagsbörs
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens färska rekommendationer
Rapport
Bratt: Utdelningen överskuggar sämre delar av rapporten
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Rapport
Ericssons resultat klart sämre än väntatMen utdelningen höjs oväntat mycket
24/1
Trading Direkt: Experten om raset i Ericsson
Aktie
Vinstvarning från KabeAktien rasar på börsen
Notering
Train Alliance mot First NorthSpiltan och Prior Nilsson bland ankarinvesterarna
Pension
Var tredje vet inte hur de ska ta ut tjänstepensionenSnabbt uttag kan få långtgående konsekvenser
Rapporterna
Sparekonomens förväntningar på börsjättarnas rapporter
Asien
Försiktig uppgång i AsienHelgstängt i Kina
Bolån
Här är bankerna som INTE höjt boräntan
Sektor
Pareto nedgraderar fastighetsbolag efter kursrallyFabege enda bolaget med köprek
23/1
Healthcare Direkt: Viktiga hållpunkter i sektorn i år
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpriset
Rekordlågt elpris
Analys
Pareto: Forskningsbolagets kursras en överreaktion
Boränta
SBAB: Trend från 1300-talet talar för låga boräntor
Aktier
Tre färska aktieråd
Aktie
Collector kallas upp till FI
Foto: Rodrigo Reyes Marin / Zuma Press / TT
Placera
Kapitalförvaltaren: Köp japanskt i år"Årets sommar-OS god anledning investera i Japan"
Foto: Shutterstock
Fonder
Vissa ETF:er avlistas på NasdaqSista handelsdag blir 30 januari
Analys
Analys: Värderingen speglar inte riskerna
Aktie
Stora Enso skriver upp värdet på skogstillgångarna
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Analys
Analys: Begränsad effekt av MTG:s uteblivna avtal