Notering Klara Bo Sverige, en förvaltare och utvecklare av hyresrätter i Sverige, avser att genomföra en notering av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm.

I samband med noteringen genomförs ett erbjudande till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare bestående av nyemitterade B-aktier i bolaget om 750 miljoner kronor exklusive eventuell övertilldelningsoption.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har gjort bedömningen att Klara Bo uppfyller gällande noteringskrav och kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm förutsatt att vissa sedvanliga villkor uppfylls.

Noteringen och erbjudandet väntas genomföras under årets fjärde kvartal, enligt ett pressmeddelande.

Clearance Capital, Länsförsäkringar Fondförvaltning, M2 Asset Management och Fonden Odin Eiendom har åtagit sig att teckna aktier i erbjudandet till ett totalt belopp om 540 miljoner kronor upp till en värdering om 35 kronor per aktie.

Om erbjudandet fulltecknas, exklusive eventuell övertilldelningsoption, innebär det ett värde på samtliga aktier i Klara Bo efter erbjudandet om upp till cirka 4.501 miljoner kronor.

Klara Bos fastighetsportfölj hade ett marknadsvärde om 7.405 miljoner kronor per den 30 september 2021 och består av förvaltningsfastigheter med stabila hyresintäkter samt av mark och byggrätter för nyproduktion, enligt pressmeddelandet.

Vid utgången av år 2025 har Klara Bo som målsättning att äga och förvalta minst en halv miljon kvadratmeter bostäder. Vidare har bolaget som mål att under 2021-2023 byggstarta minst 200 bostäder per år och därefter är det långsiktiga målet att byggstarta minst 500 bostäder per år.

ABG Sundal Collier, Danske Bank och Handelsbanken Capital Markets är finansiella rådgivare åt bolaget i samband med noteringen.