Klar minskning av obetalda sms-lån

Publicerad 2010-09-01 09:48

Under första halvåret i år fick Kronofogden in 15 939 ansökningar om betalningsförelägganden för obetalda sms-lån. Det är en minskning med 32 procent jämfört med samma period i fjol då det kom in 23 465 ansökningar.

Antalet obetalda sms-lån har minskat drastiskt, enligt ny statistik från Kronofogden.

Det är ett trendbrott som Kronofogden hoppas håller i sig. Orsaken tros bland annat vara den förbättrade konjunkturen, en självsanering av marknaden inför kommande regelförändringar och Konsumentverkets granskningar av sms-låneföretagen.

Ungas andel av obetalda sms-lån fortsätter att minska. Andelen 18–25-åringar som inte kunnat betala sina sms-lån har halverats, från 40 till 20 procent.

Andelen kvinnor som har svårt att betala sms-lånen fortsätter dock att öka. Under första halvåret i år var kvinnornas andel drygt 49 procent jämfört med 47 procent samma period i fjol.

Janne Åkerlund, informatör hos Kronofogden, är belåten med den drastiska minskningen av antalet obetalda sms-lån.

– Det är ett resultat av vårt arbete att hela tiden informera om de negativa konsekvenserna av obetalda lån. Det är dyrt att köpa 3 000 kronor för 3 600.

Konsumentverkets idoga uppföljningar och granskningar av sms-låneföretagen har troligen också bidragit starkt till minskning.

– Det har lett till en skärpning i branschen, menar Åkerlund.

Bakgrunden till Konsumentverkets granskningar var att många företag erbjöd så kallad räntefri kredit och i stället tog ut en engångsavgift. Men det strider mot konsumentkreditlagen. Många företag har efter påtryckning antingen tagit bort avgiften eller sänkt den. Kostnaden för kunden har dock blivit densamma eftersom bolagen i stället tagit ut ränta eller höjt den.

Finessen med förändringen är att kunden lättare ska kunna jämföra kostnaden för lån hos olika kreditgivare.

Från årsskiftet skärps lagen ytterligare.

– Effekterna av det får vi se först nästa sommar. Vi kommer att fortsätta att ständigt informera om konsekvenserna av obetalda skulder, säger Janne Åkerlund.

Kvinnornas andel av SMS-lånen närmar sig männens i samtliga åldersgrupper. Kronofogden har ingen förklaring till det. I de äldre åldersgrupperna är andelen kvinnor till och med högre än männens.

”Detta är något vi kommer att titta vidare på för att få en bättre förstående vad det kan bero på”, skriver Karolina Kull på Kronofogdens förebyggande verksamhet i ett pressmeddelande.

Även den totala högen av ansökningar om betalningsförelägganden hos Kronofogden har börjat plana ut. Enligt den senaste statistiken kom över 600 000 ansökningar om betalningsförelägganden in under första halvåret i år. Före den akuta finanskrisen, första halvåret 2008, var antalet ansökningar knappt 500 000. Första halvåret 2009 hade högen vuxit med drygt 100 000 alltså till ungefär samma nivå som första halvåret i år.

TT