FED Federal Reserve väntas inte lansera några nya penningpolitiska åtgärder vid FOMC-mötet den 15-16 september. Intresset riktas i stället främst mot eventuella förtydligande om det nya penningpolitiska ramverket, och mot ledamöterna syn på ränteutsikterna i de nya, längre prognoserna. Besked kommer klockan 20 svensk tid. 

Vid föregående FOMC-möte, den 28-29 juli, lämnades policyhållningen oförändrad, men kommittén upprepade att den är redo att använda alla verktyg för att stödja USA-ekonomin i de utmanande tiderna.

FOMC upprepade också i pressmeddelandet att man räknar med att hålla styrräntan på nuvarande nivå, 0,00-0,25 procent, ”till dess den är övertygad om att ekonomin har klarat sig ur den senaste tidens händelser och är på väg att uppnå målen om maximal sysselsättning och prisstabilitet”.

Försenad översyn

Vid den efterföljande presskonferensen sade chefen Jerome Powell att Fed åtar sig att använda sina verktyg ”för att göra vad vi kan, så länge det behövs”.

Han sade vidare att Feds planer på att slutföra den pågående översynen av det penningpolitiska ramverket hade försenats på grund av pandemin, men kommittén fortsatte att diskutera ämnet vid detta möte.

Många marknadsaktörer riktade därefter sitt Fedfokus mot Powells anförande vid det virtuella Jackson Hole-symposiet i Jackson Hole i slutet av augusti, och då kunde han också ge besked om huvuddragen i det nya ramverket: Fed ska framöver ha som mål att inflationen ska vara i genomsnitt 2 procent över tid.

Tillåter högre inflation

Fed vill med den nya definitionen av målet förtydliga att om inflationen ligger under 2 procent under nedgångar, så kommer de att försöka hålla inflationsförväntningarna stabila genom att tillåta inflationen att ligga över 2 procent när ekonomin går starkt.

Powellsadeatt Feds långsiktiga mål fortsatt kommer att vara att nå 2 procents inflation. Det är ”kontraintuitivt” för Fed att vilja ha högre inflation, men samtidigt skapar ihållande låg inflation risker för ekonomin.

Centralbanken publicerade samtidigt det formella beslutet om det nya ramverket, och av det framgick också att när det gäller sysselsättningsmålet ska penningpolitiska beslut baseras på ”brister” i sysselsättningen relativt den maximala nivån. Tidigare skulle besluten baseras på ”avvikelser” från den maximala nivån.

Förändringen i Feds strategi ska återspegla de erfarenheter Fed-ledamöterna haft under senare år när inflationen inte stigit som väntat när arbetslösheten sjunkit till historiskt låga nivåer.

Inga klara besked

”Det återspeglar vår uppfattning om att en robust arbetsmarknad kan bibehållas utan att orsaka ett utbrott av inflation”, sade Jerome Powell.

Fed har dock inte gett några klara besked om hur man ska definiera vad som är 2 procents inflation i genomsnitt, och en förhoppning inför framför allt Fedchefens presskonferens efter onsdagens räntebesked är att han ska kunna öka klarheten något om hur de nya målen ska definieras.

Ekonomerna på Wells Fargo konstaterar i ett kundbrev att i den mån beskeden om det nya ramverket verkligen är starten på en ny era för penningpolitiken i USA så är en av de frågor de finansiella marknaderna vill utforska hur mycket inflationen kommer tillåtas överskjuta målet innan FOMC börjar signalera en mindre ackommoderande policybana.

”Tidigare har en klassisk metafor varit att Fed tar bort bålskålen innan festen blir för stökig. Tolkningen av den metaforen för den nya eran är att utegångsförbudet införs senare”, skriver Wells Fargo-ekonomerna.

”Men snarare än att få en klar avgränsning av exakt hur sent (utegångsförbudet införs), kommer det att bli en del tester av ‘hur sent är för sent?'”, fortsätter ekonomerna.

De räknar därmed inte med att få mycket mer klarhet om ”gränserna” i samband med det kommande räntebeskedet.

”Fed är avsiktligt vaga om hur mycket inflation över 2 procent de kommer tolerera”, skriver Wells Fargo-ekonomerna.

De räknar visserligen inte med att inflationen kommer att uthålligt stiga över 2 procent de kommande åren, men det kan ske senare vilket kommer ge möjlighet för marknaden att testa Feds ”toleransintervall”.

Nya prognoser

Wells Fargo påminner samtidigt om att det kommande FOMC-mötet inte bara kommer att handla om ytterligare information om det nya ramverket. Fedledamöterna kommer också att presentera nya prognoser om den ekonomiska utvecklingen och deras egna bedömningar om den lämpliga räntebanan (dot plot). Detta kommer också att inkludera de första prognoserna för 2023.

”Vi räknar med att en stor majoritet av ledamöterna kommer att indikera att en Fed funds-ränta på 0,00-0,25 procent kommer att vara fortsatt lämplig under 2023 givet det nya ramverket”, skriver ekonomerna.

Ytterligare en fråga att bevaka är om ledamöterna har kommit närmare att explicit knyta framtida räntehöjningar till någon form av datum eller till något/några mått på ekonomiska utfall.

”Vår känsla är att FOMC inte känner någon brådska att bakbinda sig på detta sätt, de kommer sannolikt fortsätta överväga frågan vid septembermötet”, skriver Wells Fargo-ekonomerna.

Capital Economics bedömer att Feds nya ramverk antyder att ytterligare stimulansåtgärder är på väg, men det är inte klart om ledamöterna är redo att ge några besked redan nu.

”Men uttalandet kommer åtminstone betona att räntan inte kommer att höjas innan det 2-procentiga inflationsmålet har uppnåtts på ‘uthållig basis’, vilket de uppdaterade ekonomiska projektionerna troligen kommer att indikera att det inte sker före 2024 som tidigast”, skriver Capital Economics i ett kundbrev.

”Mer stimulans än tidigare”

De instämmer med mångas bedömning om att Feds nya åtagande om maximal sysselsättning i praktiken avslutar deras långa period med följande av Phillipskurvans ramverk med förebyggande räntehöjningar i respons på sjunkande arbetslöshet. Men den mest signifikanta förändringen är, enligt ekonomerna, att inflationen nu ska uppgå till 2 procent i genomsnitt över tid.

”Allt annat lika skulle förändringen i policyramverket betyda att Fed nu bör erbjuda mer stimulans än tidigare. Men hur snabbt denna stimulans ska introduceras är oklart”, skriver Capital Economics.

De lutar åt att Fedledamöterna på onsdag kommer att föredra att fördröja implementeringen av nya stimulanser till senare i år, men påpekar att ett sådant besked riskerar att göra finansmarknaderna besvikna givet att Fed har signalerat en ”djärv ny era”.

”Men givet att den ekonomiska återhämtningen ännu är bräcklig, och utsikterna för ytterligare finanspolitiskt stöd hänger på en skör tråd, kan svaga marknaderna ‘tvinga Feds hand’, vilket gör det mer sannolikt att starkare framåtblickande guidning – och troligen även ökade tillgångsköp – kommer att lanseras inom kort”, skriver Capital Economics.

Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Handelsbanken stänger nästan hälften av kontoren1000 anställda får gå
Spara
Här får du högst sparränta just nu
Affär
Embracer köper Vertigo GamesBetalar totalt 50 miljoner euro
FED
Kl 20: Räntebesked från FedMen väntas sitta still i båten
Aktie
Apple: Ny smartwatch och nytt digitalt erbjudandeSpotify kritiska: Digitala erbjudandet konkurrenshämmande
Foto: AP/TT
Wall Street
Tekniktunga Nasdaq i topp på Wall Street
Aktie
Fingerprint ifrågasätter stor blankningsposition
Aktier
Här är Swedbanks nya sektorfavoriterEtt fastighetsbolag och en teleoperatör
Börsen
H&M i topp på stigande börs
Placera
Tekniske gurun: Klassisk set up för en historisk topp"Håll ögonen på byggsektorn"
Foto: Shutterstock
Bostad
Rekordmånga borätter såldes i Stockholm förra veckanTidigare oron "skingrad"
Fastighetstaxeringen
Kraftigt höjda taxeringsvärdenSnittökning på 17 procent
Analys
Arjo: Carnegie tror på ökad tillväxt"Kvartalsrapporten driver upp aktiekursen"
Valuta
Landeborn: Få bolag gynnas av kronrallyt
15/9
Trading Direkt: Om H&M efter omvända vinstvarningen
Aktie
H&M: Vi är igenom det värsta nu
Foto: istockphoto
Analyser
Här är tisdagens färska köprekar
Fonder
Fondbolagen ska ge bättre riskinformation om räntefonderÄven kredit- och likviditetsrisk ska redovisas
Aktie
Omvänd vinstvarning från H&MFörsäljningen sjönk dock 16 procent
Placera
Indiens ekonomi plågas av pandemin"Men även i denna miljö finns köpvärda bolag"
Aktie
Poolias styrelse: Acceptera inte Danirs bud
Krönika
Hernhag: Knep för att utveckla din aktiementalitet
Placera
Ålandsbanken minskar aktieexponeringenÖkar kassan för eventuella köplägen senare i höst
Aktier
Börsens mest blankade aktier
Notering
AFV: Avråder från att teckna Readly efter avhoppen