IPO Detaljhandelsbolaget Kjell & Company avser notera sina aktier på First North och väntas inför det göra en nyemission samt erbjuda befintliga aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

AMF Fonder, Carnegie Fonder, Fosielund Holding, Lazard Asset Management, LMK Venture Partners, Roosgruppen och Strand Kapitalförvaltning har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att förvärva aktier i erbjudandet för ett belopp om 523 miljoner kr till ett pris av 55 kr per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på bolagets utestående aktier på 1.713 miljoner kr.

De senaste två åren har bolaget växt med i genomsnitt 8,7 procent och nettoomsättningen helåret 2020 landade på cirka 1 miljard kr med en justerad ebita-marginal på 7,3 procent.

Kjell & Company har formulerat vissa långsiktiga finansiella mål som bland annat är att nettoomsättningen ska uppgå till minst 4 miljarder kr 2025, samt att justerad ebita-marginal på 8 procent uppnås på medellång sikt. Utdelningen ska utgöra minst 60 procent av årets resultat med beaktande av bolagets finansiella ställning, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter.