Notering Kjell & Companys aktie steg rejält över teckningskursen när handeln inleddes på torsdagen. 

Några minuter efter börsöppning handlades aktien för 67 kronor vilket motsvarar en uppgång på 22 procent jämfört med teckningskursen på 55 kronor, vilket motsvarande ett marknadsvärde för bolagets aktier om 1.713 miljoner kronor efter genomförandet av erbjudandet.

Kjell & Company meddelar att erbjudandet inför noteringen av aktierna på Nasdaq First North Growth Market blev kraftigt övertecknat. 

AMF Fonder, Carnegie Fonder, Fosielund Holding, Lazard Asset Management, LMK Venture Partners, Roosgruppen och Strand Kapitalförvaltning har förvärvat aktier i erbjudandet för ett belopp om totalt 523 miljoner kronor, motsvarande totalt 30,5 procent av det totala antalet aktier efter genomförandet av erbjudandet.

Erbjudandet omfattade cirka 7,3 miljoner nyemitterade aktier motsvarande cirka 400 miljoner kronor samt cirka 9,4 miljoner befintliga aktier motsvarande cirka 516 miljoner kronor. Det totala erbjudandet, exklusive övertilldelning, uppgick till cirka 916 miljoner kronor.

Om övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer det totala värdet av erbjudandet att uppgå till cirka 1 miljard kronor, motsvarande cirka 61,5 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter genomförandet av erbjudandet.