Konjunk Barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, steg till 122,4 i juli, jämfört med 119,8 föregående månad. Det framgår av Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer. I juli steg tillverkningsindustrins konfidensindikator till 129,2 från 125,1 föregående månad. Det är indikatorns högsta uppmätta värde hittills.

”Uppgången förklaras av att företagens omdömen om varulagrens storlek har förbättrats ytterligare, varulagren förklarar nu mer än hälften av konfidensindikatorns höga nivå. Synen på nuvarande orderstock bidrar också till uppgången, däremot har förväntningarna på framtida produktionsvolym blivit mindre optimistiska i juli”, skriver KI.

Indikatorn för tjänstesektorn steg till 115,7 från 112,8 medan byggsektorn sjönk till 108,4 från 109,6. Detaljhandelsindikatorn steg till 119,5 från 115,0.

Hushållens konfidensindikator (CCI) sjönk till 106,5 från 109,3.

 


Konjunkturbarometern        jul     jun     maj
Barometerindikator 122,4 119,8 119,0
Industri 129,2 125,1 125,7
Hushåll 106,5 109,3 111,5

Bild: KI-barometer

 

image