Rapport Telias resultatprognos för 2023 baseras på försiktiga antaganden eftersom det fortfarande är osäkra tider vad gäller den ekonomiska utvecklingen. Första kvartalet 2023 kan bli "tufft". Det säger Telias vd Allison Kirkby i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

”Vi är försiktiga vad gäller ebitda-prognosen, men vår tydliga ambition är att öka vårt ebitda-resultat i linje med våra intäkter”, säger hon.

Prognosen som Telia lämnade i bokslutsrapporten är att tjänsteintäkterna väntas visa en låg ensiffrig tillväxt under 2023, medan det justerade ebitda-resultatet väntas bli oförändrat till att visa en låg ensiffrig tillväxt.

Allison Kirkby påpekar att bolaget är mer optimistiskt vad gäller energikostnaderna 2023, men tar samtidigt höjd för om marknaden går in i en riktig recession.

”Vi tror att ebitda inom vår kärnverksamhet inom telekom kan växa med låga ensiffriga procentuella tal, men det råder en osäkerhet kring annonsmarknaden och hur den påverkas om vi går in i en recession”, säger Allison Kirkby.

För det första kvartalet flaggar Teliachefen för en svagare utveckling, eftersom jämförelsekvartalet 2022 inte innehöll lika stora negativa makroekonomiska effekter.

”Första kvartalet kommer att vara tufft vad gäller utvecklingen för ebitda och troligen kassaflödet. Vi hade inte de högre energikostnaderna första kvartalet i fjol och prisinitiativen kommer först i slutet av första kvartalet i år”, säger hon.

Telias prognos för 2023 är också att den strukturella delen av det operationella fria kassaflödet hamnar i intervallet 7-9 miljarder kronor. Telias miniminivå för utdelningen ligger på 7,9 miljarder kronor, enligt bolagets utdelningspolicy.

Ska investerare vara oroliga kring Telias utdelning 2023?

”Styrelsen diskuterade detta (utdelningskapaciteten, reds anm) länge med oss och den tror på strategin att Telia kan återvända till tillväxt som ska generera kassaflöden för att täcka utdelningen. Vid den här tidpunkten tycker styrelsen inte att det är rätt att gå ifrån utdelningspolicyn på grund av negativa makroekonomiska faktorer”, säger Allison Kirkby.

Neddragning av personalstyrkan

Telias neddragningar av personalstyrkan hamnar troligen närmare 1.500 tjänster under 2023.

”Det blir troligen närmare 1.500 i år. Vi har redan i förra veckan kommit med besked om 1.000 tjänster, varav 60 procent var Teliaanställda och 40 procent var externa konsulter”, säger hon.

Teliachefen upprepar därmed tidigare besked om att neddragningar av personalstyrkan i år blir större än de två föregående åren, då bolaget gjort neddragningar med omkring 1.000 tjänster per år.