Aktie Genom att dela ut Millicom till aktieägarna kommer andelen av teknikfokuserade tillväxtbolag i investmentbolagets portfölj att öka. Bland annat så motiverar Kinneviks vd Georgi Ganev beslutet att dela ut de nästan 38 miljoner aktierna i Millicom till ägarna i investmentbolaget.

”Det handlar om en typ av bolag som våra aktieägare har svårt att få access till på egen hand på den publika marknaden”, säger Georgi Ganev om den kategori vars tyngd snart kommer att öka i och med utdelningen av den Latinamerikafokuserade teleoperatören.

Han påminner även om att Kinnevik redan i juni sade att bolagets ”resa som aktiva ägare i Millicom” var färdig och han upprepar att Millicom är verksamt i länder utanför Kinneviks relativt nya geografiska fokusområde.

Kinneviks försäljning av aktier i Zalando kommer att inbringa runt 6 miljarder kronor. Bland dagens besked finns även att de ordinarie utdelningarna från Tele2 kommer att återinvesteras i portföljen.

Ni frigör ju mycket kapital i och med måndagen affär och med tanke på utdelningarna från Tele2 ökar investeringsutrymmet ytterligare. Har ni redan nu konkreta planer för kapitalet?

”För det första har vi redan använt många av miljarderna. De senaste 18 månaderna har vi investerat nästan 7 miljarder kronor i de bolag som vi har adderat till vår portfölj”, svarar Kinneviks vd.

”Vi skapar stort utrymme för flexibilitet. Det betyder inte att vi behöver investera just nu, vi har redan gjort många investeringar. Vi kommer sannolikt inte addera nya bolag i samma takt som de senaste 18 månaderna. Nu har det varit en period av tunga investeringar”, fortsätter han.

Hur ser du på återköp av egna aktier, kan det bli aktuellt?

”Det är inte ett verktyg som vi tycker är särskilt attraktivt i det här läget”.

Kinneviks nettoskuld uppgick till 5,7 miljarder kronor vid halvårsskiftet. Det motsvarade en belåningsgrad om 6 procent av portföljvärdet. Kinnevik ska enligt bolagets mål inte gå över 10 procent.

Kinnevik kommer enligt beskeden på tisdagen att upphöra med ordinarie kontantutdelningar. I stället för ordinarie utdelningar ska bolaget ”betala ut överskottskapital som genereras från investeringsverksamheten i form av extra utdelningar”.

”Vi kommer inte på något sätt ha en lägre ambition att dela ut pengar över tid, men det kommer att komma mer oregelbundet i form av extra utdelning, exempelvis vid en exit”, förklarar Georgi Ganev.

Utdelningen för 2018 låg på 8:25 kronor och av den ska 4:00 kronor betalas ut i november. Den utbetalningen kommer att ske planenligt och omfattas alltså inte av den nya utdelningspolicyn.