Aktie Det digitala amerikanska vårdbolaget Teledoc, som ingår i Kinneviks portfölj, säger upp 300 anställda och tar kostnader på 17 miljoner dollar för att ställa om verksamheten.

Uppsägningarna motsvarar omkring 6 procent av den totala arbetsstyrkan, uppsägningar som görs för att minska rörelsekostnaden, skriver Teledoc i ett pressmeddelande.

Kostnaderna för omstruktureringen kommer bokföras under 2023, enligt bolaget.

Kinnevik äger 2 procent av Teledoc, som led kursras på 75 procent under 2022 men som inlett 2023 positivt med en uppgång på 25 procent.