Aktie Styrelsen i Kinnevik kommer inför årsstämman föreslå en utskiftning av Kinneviks innehav i Zalando. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kinnevik äger 54 miljoner aktier i Zalando, eller 21 procent av bolaget. Utskiftningen motsvarar en extra värdeöverföring till ägarna i investmentbolaget om cirka 55,1 miljarder kronor, motsvarande cirka 200 kronor per aktie i Kinnevik.

”Genom utskiftningen blir Kinneviks portfölj mer balanserad och fokuserad på Kinneviks yngre, i större utsträckning onoterade tillväxtbolag – i linje med Kinneviks strategiska plan”, skriver Kinnevik.

Utskiftningen kommer att ske genom ett automatiskt inlösenförfarande. Aktieägarna kommer få möjlighet att omregistrera de utskiftade Zalandoaktierna till aktier som kan handlas på Frankfurtbörsen, skriver Kinnevik.

Aktieägare som tillsammans representerar 30 procent av aktierna och 50 procent av rösterna, däribland AMF, har uttryckt sitt stöd för utskiftningen inför stämman som väntas hållas den 29 april.

Utskiftningen beskrivs av Kinnevik som ”ett språngsteg” i Kinneviks pågående strategiska omvandling.

”Andelen av Kinneviks portfölj investerat i yngre, huvudsakligen onoterade tillväxtbolag ökar från 37 till 67 procent, en fördubbling av investerares exponering mot den investeringsstrategi som genererat en IRR om >40 procent över de senaste tre åren och en avkastning om >100 procent under 2020, medan andelen onoterade bolag ökar från 15 till 27 procent”, motiverar Kinnevik beslutet.

Kinnevik gjorde sin första investering i Zalando under 2010. Från en total investering om 7,9 miljarder kronor är innehavet idag värt cirka 55 miljarder kronor.

”Dessutom har Kinnevik redan realiserat 12,7 miljarder kronor i kapital från Zalando som använts till att stärka Kinneviks finansiella position, investera i sin portfölj av yngre tillväxtbolag såsom VillageMD, Kolonial och Budbee, och betala en extra kontantutdelning om 1,9 miljarder kronor under förra året”, skriver Kinnevik.