Aktie Kinnevik har beslutat att föreslå en utdelning av hela sitt innehav i Millicom, enligt ett pressmeddelande på tisdagen. Dessutom ändrar investmentbolaget utdelningspolicyn genom att slopa ordinarie utdelningar. 

Kinnevik äger för närvarande 37.835.438 aktier i Millicom, motsvarande 37,2 procent av Millicoms utestående aktier.

Kinneviks styrelse avser föreslå utdelningen till en extra bolagsstämma i tid för att utdelningen ska verkställas under 2019, heter det.

Genom att dela ut hela sitt innehav i Millicom, i form av svenska depåbevis, kommer Kinnevik att genomföra en värdeöverföring till sina aktieägare om totalt cirka 19,0 miljarder kronor. Det motsvarar 69 kronor per Kinnevik-aktie baserat på stängningskursen för Millicoms svenska depåbevis den 16 september 2019. Fullständiga villkor för utdelningen kommer att meddelas i kallelsen till den extra bolagsstämman som Kinnevik ska hålla.

Millicom grundades av Kinnevik för nästan 30 år sedan.

Ändrar utdelningspolicyn

Kinnevik ändrar sin utdelningspolicy och kommer att upphöra med ordinarie kontantutdelningar.

Det framgår av ett pressmeddelande från investmentbolaget där det även meddelades att innehavet i Millicom kommer att delas ut till aktieägarna.

I stället för ordinarie utdelningar ska bolaget ”betala ut överskottskapital som genereras från investeringsverksamheten i form av extra utdelningar”.

Kinnevik skriver apropå utdelningen av Millicom-innehavet att ”stabiliteten i portföljens total- och direktavkastning” kommer behållas via innehaven i Tele2 och Zalando.

”Under denna policy kommer vi upphöra att betala ordinarie utdelningar, till förmån för att återinvestera utdelningar vi idag mottar från Tele2 i vår portföljs bevisade och högpresterande bolag. Vi har en fortsatt ambition att distribuera meningsfulla kontantutdelningar, men mer ad hoc i takt med att vi frigör kapital från våra investeringar”, säger Kinneviks vd Georgi Ganev i pressmeddelandet.

Kinnevik delade ut 8:25 kronor per aktie för 2018, samma nivå som föregående år.