Aktie Kinnevik har sålt hela sitt innehav om cirka 42,6 miljoner aktier i Qliro Group. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Den 12 juni meddelade Qliro att Kinnevik ingått avtal om att sälja 36 miljoner aktier till Rite Ventures. Som en del av betalningen för de avyttrade aktierna i Qliro Group fick Kinnevik aktier i Mathem.

I samband med transaktionen kunde övriga aktieägare i Mathem sälja en andel av sitt ägande i Mathem till Kinnevik i utbyte mot aktier i Qliro Group.

”Om ett tillräckligt antal aktieägare i Mathem väljer att växla in sina aktier kan detta innebära att Kinnevik avyttrar sin kvarvarande andel i Qliro Group om cirka 4 procent genom ett sådant byte”, skrev Kinnevik då i ett pressmeddelande.