Aktie Kinnevik har genomfört försäljningen av 50 miljoner B-aktier i Tele2 till institutionella investerare genom en så kallad accelererad bookbuilding-process. Det framgår av ett pressmeddelande sent på måndagskvällen, och följer tidigare besked på måndagen om avsikten att sälja aktier.

Kinneviks bruttoförsäljningsintäkt från transaktionen uppgår till 6,1 miljarder kronor. Placeringsaktierna motsvarar 7,2 procent av Tele2:s aktiekapital och 5,6 procent av totalt antal röster och de utgör 26,7 procent av Kinneviks aktieinnehav i Tele2 före transaktionen.

I tillägg till 45 miljoner B-aktier som Kinnevik tidigare meddelat att de kommer att sälja, har Kinnevik beslutat att sälja ytterligare 5 miljoner B-aktier på grund av hög efterfrågan från investerare, heter det.

Efter genomförande av transaktionen kommer Kinnevik äga 20,7 miljoner A-aktier och 116,9 miljoner B-aktier i Tele2, motsvarande 19,8 procent av aktiekapital och 36,1 procent av rösterna.

I samband med Transaktionen har Kinnevik ingått ett lock-up-åtagande om 120 dagar i förhållande till sitt kvarvarande innehav i Tele2.

”Transaktionen ger Kinnevik ytterligare finansiell styrka i en tid av osäkerhet på marknaden, och säkerställer en nettokassa genom 2024 givet vår nuvarande investeringstakt på cirka 5 miljarder kronor per år”, skriver Kinnevik.