Aktie Kinnevik har investerar ytterligare 200 miljoner norska kronor i det norska livsmedelsbolaget Kolonial som fokuserar på e-handelsmarknaden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Investeringen består till stor del, motsvarande 170 miljoner kronor, av att investmentbolaget konverterar ett konvertibelt lån från 2019 till aktier. Kinnevik gjorde sin första investering i Kolonial 2018.

Kinneviks investering var en del av en investeringsrunda som leddes av Softbank och Prosus som blir nya ägare i bolaget. I rundan tog Kolonial in 1,2 miljarder norska kronor genom att sälja nya aktier. Dessutom sålde existerande ägare, som inte namnges i Kinneviks pressmeddelande, aktier för 1,0 miljarder norska kronor.

Som ett resultat av finansieringsrundan sjunker Kinneviks ägarandel från 24 till 21 procent. Men efter rundan är Kinnevik livsmedelsbolagets största ägare, enligt pressmeddelandet.

Andelen i Kolonial var i Kinneviks bokslut värderad till 1.087 miljoner kronor, något som i och med finansieringsrundan, investeringen och bolagets planer ökar med drygt 40 procent till strax under 1,6 miljarder kronor.

Av pressmeddelandet framgår även att Kolonial ska byta namn till Oda, detta som en del i bolagets internationella expansion.

”Det nyligen resta kapitalet kommer användas till att finansiera Kolonials internationella expansionsplaner som börjar i Finland med ett nytt lager som öppnar i Helsingfors senare i år. Bolaget förbereder också en 2022-lansering på den tyska dagligvarumarknaden som uppgår till 220 miljarder euro”, skriver Kinnevik.