Aktier Kinnevik avser i ett särskilt erbjudande i USA sälja 11 miljoner aktier i Millicom och sedan dela ut resten av sina aktier i teleoperatören till investmentbolagets ägare. Kapitalet från avyttringen ska gå till nya investeringar.

”Kinnevik fokuserar sin investeringsstrategi på snabbväxande bolag verksamma i regioner utanför Millicoms latinamerikanska marknader, och avser därför omallokera behållningen från erbjudandet till nya investeringar”, motiveras avyttringsplanerna.

De 11 miljoner aktierna motsvarar 29 procent av Kinneviks innehav om drygt 37,8 miljoner aktier i Millicom (motsvarande en ägarandel om drygt 37 procent). Den posten Kinnevik vill sälja är värd cirka 5,9 miljarder kronor om man utgår från det svenska depåbevisets stängningskurs på måndagen.

Kinnevik har även utfärdat en option till bankerna som genomför erbjudandet om att köpa upp till 1,65 miljoner aktier i Millicom från Kinnevik.

Därefter avser Kinnevik föreslå att en utdelning av Kinneviks resterande innehav i Millicom till investmentbolagets aktieägare genomför under december 2019. Kinnevik skriver att bolaget vill ge sina aktieägare möjlighet att delta i Millicoms framtida utveckling.

”Detta är en monumental dag för Kinnevik. Vår trettioåriga investering i Millicom har varit en enorm framgång för våra aktieägare. Med Millicoms starka historiska utveckling anser vi att tiden nu kommit för oss att frigöra kapital för att accelerera aktiviteten i vår privata portfölj. Millicom fortsätter vara en del av Kinnevikfamiljen, och vi ser fram emot att ge Kinneviks aktieägare möjligheten att delta i Millicoms fortsatta framgångar”, säger Kinneviks vd Georgi Ganev i Kinneviks pressmeddelande som skickades ut sent på måndagskvällen.

Millicom grundades av Kinnevik för nästan 30 år sedan och Millicom, vars verksamhet varit koncentrerad till Afrika och Latinamerika under de senaste åren, noterades på Stockholmsbörsen 2004.

Flaggar för lägre utdelning kommande år

Kinnevik flaggar för lägre utdelningar de kommande åren efter avyttrandet av Millicom.

”Med den tilltänkta utvecklingen av vår portfölj kommer våra aktieägare dra nytta av exponering mot en portfölj med en högre andel tillväxtbolag. Som en del av vår ambition meddelar vi idag en justerad utdelningspolicy som är mer i linje med vår framtida portföljsammansättning. Efter genomförandet av våra offentliggjorda planer kommer vår portfölj vara mer viktad mot tillväxtbolag, vilket medför att våra ordinarie utdelningar under de närmsta åren kommer vara lägre än under tidigare år”, säger Kinneviks vd Georgi Ganev.

Bolaget betonar att andelen tillväxtinvesteringar i portföljen kommer att ”öka markant” framöver. ”Stabiliteten” i avkastningen är tänkt att komma från innehaven i Tele2 respektive Zalando, är budskapet från investmentbolaget.

Mot den bakgrunden justerar Kinnevik sin utdelningspolicy gällande år 2020 och framåt.

”Framgent kommer Kinnevik betala en årlig utdelning motsvarande de ordinarie utdelningar som erhålls från portföljbolagen. Vidare kommer Kinnevik betala ut överskottskapital som genereras från investeringsverksamheten till aktieägarna”, heter det.

Kinneviks tidigare policy var en årlig utdelning som skulle öka i linje med erhållna utdelningar från portföljbolagen och det kassaflöde som genereras från investeringsverksamheten.

Kinnevik meddelar även att bolaget kommer att anordna en kapitalmarknadsdag den 19 september för ”att ge en uppdatering på portföljens utveckling och den tillväxtfokuserade investeringsstrategin”.