Aktie Kindreds underliggande ebitda för tredje kvartalet 2020 beräknas ligga inom intervallet 73-75 miljoner pund, jämfört med 37,2 miljoner pund motsvarande period i fjol. Det är högre än nuvarande konsensus, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Enligt Infronts konsensus från i augusti låg förväntningarna på underliggande ebitda-resultat på 52 miljoner pund tredje kvartalet.

”Den starka intäktstillväxten, i kombination med Kindreds lägre investeringar i marknadsföring på grund av covid-19 och fortsatt fokus på övriga rörelsekostnader, är de viktigaste faktorerna som lett till ökningen av ebitda”, skriver bolaget.

Nivån på marknadsinvesteringar var ovanligt låg i juli till följd av pandemin men har återgått till nivåer något under det långsiktiga genomsnittet under andra halvan av tredje kvartalet. Som en konsekvens av detta uppgick marknadsföringskostnaderna till cirka 21 procent av spelöverskottet under kvartalet.

Spelöverskottet uppgick till cirka 280 miljoner pund (226 motsvarande period 2019). Detta motsvarar en årlig tillväxt på 24 procent. Här låg konsensus på ett spelöverskott på 269 miljoner pund, enligt Infronts sammanställning i augusti.

”Bruttomarginalen inom sportspel efter fria vad var drygt 8 procent (under både det långsiktiga genomsnittet och tredje kvartalet 2019), men motverkades av en fortsatt stark aktivitetsnivå i hela verksamheten”, skriver bolaget.

Sportkalendern har fortsatt att vara oregelbunden under kvartalet men det sena avslutet av flera ligor för säsongen 2019-20 samt det särskilt korta uppehållet innan starten av säsongen 2020-21 har inneburit en konstant tillgång till evenemang, heter det.

Antalet aktiva kunder under kvartalet uppgick till 1,65 miljoner vilket var en ökning med 19 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 kommer att publiceras den 6 november 2020.