Rapport Kindred redovisar ett spelöverskott i linje med de preliminära siffror som tidigare släppts.

Kindreds spelöverskott summerades till 250 miljoner pund i det första kvartalet. Väntat var ett spelöverskott på 250 miljoner pund, enligt fem analytiker i Infronts sammanställning.

I början av april meddelade Kindred att spelöverskottet beräknades bli mellan 247 och 252 miljoner pund för det första kvartalet. Samtidigt drogs den föreslagna utdelningen in.

Sportboksmarginalen för perioden var 10,7 procent (7,9).

Det underliggande ebitda-resultatet blev 42,5 miljoner pund, mot förväntade 41,7 miljoner.

Resultatet före skatt uppgick till 2,4 miljoner euro (22).

Resultatet för det första kvartalet 2020 var påverkat av 24,0 miljoner pund inkluderade särskilda poster om 20,7 miljoner pund, skriver Kindred.

Kan agera om situationen förvärras

Sportboksmarginalen höll uppe resultatet i det första kvartalet, vilket Kindred meddelat tidigare inför rapporten.

”Tillväxten understöddes av en bruttomarginal i sportboken som var högre än genomsnittet, men det underliggande resultatet var positivt inom alla regioner. Vårt fokus är nu att optimera verksamheten för att möta utmaningarna med COVID-19”, skriver vd Henrik Tjärnström i rapporten för det första kvartalet.

Vidare skriver vd:n att bolaget sett en positiv tillväxt inom övriga produkter samt att bolaget agerat snabbt för att anpassa marknadsföringen och investeringar för att upprätthålla en ännu striktare kontroll av driftskostnaderna.

”Om vi ser ytterligare försämring av verksamheten, tvekar vi inte att göra ytterligare justeringar”, skriver Henrik Tjärnström.