Aktie Kindreds totala intäkter under det första kvartalet 2022 minskade med 30 procent till 247 miljoner pund, jämfört med 353 miljoner motsvarande kvartal i fjol.

Analytikerna i Infronts sammanställning av sex estimat insamlade under februari, efter rapporten för det fjärde kvartalet 2021, räknade i snitt med 267 miljoner pund.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Justerat ebitda för det första kvartalet 2022 beräknas uppgå till cirka 25 miljoner pund (106). Det är ungefär i linje med för det fjärde kvartalet 2021, heter det. Här hade analytikerna väntat 44,5 miljoner pund efter att ha smält föregående kvartalsrapport.

Verksamheten har jämfört med motsvarande kvartal 2021 påverkats negativt av beslutet att tillfälligt upphöra med tjänster till nederländska invånare.

Justerat för den nederländska påverkan var intäktsminskningen i kvartalet 5 procent (1 procent vid oförändrade valutakurser) och är främst ett resultat av en tuff jämförelseperiod, skriver bolaget.