Aktie Speloperatören Kindred meddelar att intäkterna inte uppnådde förväntningarna i det fjärde kvartalet. 

En av anledningarna är att under fotbolls-vm lyckades inte turneringen väga upp bortfallet av matcher från de större ligorna under kvartalet jämfört med samma period 2021 (cirka 200 färre matcher i de högsta ligorna jämfört med fjärde kvartalet 2022).

En annan anledning var att sportboksmarginalen efter fria vad uppgick till 8,9 procent, vilket är lägre än det långsiktiga snittet.

De totala intäkterna uppgick till 305 miljoner pund i det fjärde kvartalet, mot 245 miljoner året innan.

Underliggande ebitda för det fjärde kvartalet 2022 förväntas bli cirka 39 miljoner pund, mot 27,6 miljoner pund i det fjärde kvartalet 2021.

Omedelbara åtgärder kommer att vidtas som ett resultat av den svaga utvecklingen för att stärka lönsamheten på kort och medellång sikt.

Koncernledningen anser inte att resultatet för det fjärde kvartalet 2022 är indikativt för den sanna intjäningsförmågan i verksamheten och har därför beslutat att kommunicera en indikativ guidning av engångskaraktär för räkenskapsåret 2023, heter det.

Kindred uppskattar en underliggande ebitda för helåret på minst 200 miljoner pund förutsatt en sportboksmarginal i linje med det långsiktiga snittet.

Detta inkluderar åtgärderna ovan för att ytterligare förbättra lönsamheten.