Rapport Speloperatören Kindreds rapport kom in ungefär som analytikerna förväntat sig. 

Kindreds spelöverskott uppgick till 353 miljoner pund i det första kvartalet 2021. Väntat var ett spelöverskott på 351 miljoner pund, enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat.

Det underliggande ebitda-resultatet blev 98 miljoner pund med en ebitda-marginal om 28 procent. Här hade analytikerna räknat med 99,8 miljoner pund och 28,4 procent.

Resultatet före skatt uppgick till 85,3 miljoner euro mot förväntade 83,9 miljoner pund.

Kvartalets resultat påverkades av valutakursförluster inom rörelseposter på 8,0 (1,8) miljoner pund. Dessa förluster är huvudsakligen orealiserade eftersom de hänför sig till omräkning av omsättningstillgångar och skulder i utländsk valuta. Eftersom koncernen har en betydande kassa i utländska valutor och valutakursförändringar var kraftiga, blev påverkan ovanligt stor under kvartalet, skriver Kindred.

Högre intäkter inledningen av 2 kv

Kindreds genomsnittliga dagliga intäkter för de första 25 dagarna av det andra kvartalet var 52 procent högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Det framgår av rapporten.

Genomsnittligt dagligt spelöverskott för den amerikanska marknaden under samma period var 16 procent högre än hela andra kvartalet 2020 mätt i dollar. I pund var spelöverskottet 5 procent högre.