Rapport Kindreds rapport för det tredje kvartalet bommade analytikernas förväntningar. Dessutom flaggar speloperatören för att fjärde kvartalet inletts svagt. 

Kindreds spelöverskott uppgick till 298 miljoner pund i det tredje kvartalet 2021. Väntat var ett spelöverskott på 342 miljoner pund, enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers estimat.

Det justerade ebitda-resultatet blev 84,2 miljoner pund. Här hade analytikerna räknat med 94,1 miljoner pund.

Resultatet före skatt uppgick till 71,8 miljoner euro mot förväntade 80,5 miljoner pund.’

61 procent lägre intäkter 4 kvartalet

Kindreds genomsnittliga dagliga intäkter för de första 24 dagarna av det fjärde kvartalet var 61 procent lägre jämfört med det dagliga genomsnittet för hela fjärde kvartalet 2020

Det framgår av rapporten.

”Spelöverskottet har påverkats negativt av stängningen av tjänsterna för nederländska invånare och ovanligt låg sportboksmarginal. Under perioden understeg marginalen efter fria vad 2 procent jämfört med 13 procent motsvarande period i fjol. Antalet aktiva kunder för de första 24 dagarna i oktober 2021 minskade med 13 procent jämfört med motsvarande period i fjol”, heter det.

I rapporten ger bolaget även en indikativ guidning för spelöverskottet i det fjärde kvartalet som väntas hamna i spannet 220-260 miljoner pund.

”Till följd av beslutet att upphöra med tjänster till nederländska invånare och den ovanligt låga sportboksmarginalen har Kindred beslutat att kommunicera en indikativ guidning av engångskaraktär för det fulla fjärde kvartalet 2021”, skriver bolaget.

Fortsatt stopp för nederländska kunder

Kindred har beslutat att fortsatt hålla sina tjänster nedstängda för nederländska invånare till dess att en licens erhållits av den nederländska spelmyndigheten.

Det framgår av ett pressmeddelande på tisdagskvällen.

”Kindred står redo att ansöka om en licens senare under det fjärde kvartalet 2021”, skriver bolaget vidare.

Kindred aviserade den 30 september 2021 att bolaget tillfälligt skulle upphöra med tjänster till nederländska kunder, mot bakgrund av policyförändringar i landet.