Rapport Kindred redovisar ett resultat som var något högre än de preliminära siffror som speloperatören släppte i januari. Bolaget inför en ny utdelningspolicy.

Kindreds spelöverskott uppgick till 365 miljoner pund i det fjärde kvartalet 2020.

Bolaget hade i januari lämnat preliminära siffror där ett spelöverskott på 365 miljoner pund väntades.

Det underliggande ebitda-resultatet blev 118 miljoner pund med en ebitda-marginal om 32,4 procent. Enligt förhandsbeskedet var ett ebitda-resultat på 115 miljoner pund att vänta, motsvarande en marginal om 31,5 procent.

En utdelning om 0:33 pund per aktie föreslås för helåret 2020. Analytikerna i Infronts enkät hade räknat med en utdelning om 0:37 pund.

Fler aktiva kunder

Antalet aktiva kunder hos Kindred steg till 1,78 miljoner i det fjärde kvartalet 2020. Ett år tidigare var antalet 1,60 miljoner.

”Våra verksamheter i Europa och Australien har fortsatt att växa under fjärde kvartalet, vilket visar, liksom många gånger förr, att vi förblir motståndskraftiga mot tillfällig turbulens på marknaderna. Dessutom har sektorn etablerat sig stabilt på den amerikanska marknaden under 2020, och vårt varumärke Unibet fortsätter att leverera enligt plan i USA”, skriver bolaget i sitt bokslut.

Inför ny utdelningspolicy

Av rapporten framgår även att Kindred beslutat om ny utdelnings- och återköpspolicy. Bolaget ska generera en stabil ordinarie utdelning nominerad i GBP, utbetalad i två lika stora delar under andra och fjärde kvartalet. Dessutom kommer Kindred över tid att komplettera utdelning med återköp av egna aktier.

Den totala utbetalningen av utdelningar och aktieåterköp kommer att baseras på en bedömning som tar hänsyn till Kindreds finansiella ställning, kapitalstruktur och framtida investeringsbehov, inklusive förvärvsmöjligheter.

Den totala utdelningsgraden för utdelning och aktieåterköp ska över tid motsvara cirka 75 procent av det fria kassaflödet.

Klart högre intäkter under inledningen av 2021

Kindreds genomsnittliga dagliga intäkter för de första 38 dagarna av 2021 var 41 procent högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Det framgår av rapporten.