Rapport Kindred rapporterar ett resultat i linje med den tidigare vinstvarningen. Utdelningen kapas rejält och blev klart under förväntan. 

Kindreds spelöverskott summerades till 236 miljoner pund i det fjärde kvartalet 2019 (250).

Väntat var ett spelöverskott på 235 miljoner pund, enligt Infronts sammanställning av tre analytikers estimat.

Det underliggande ebitda-resultatet i perioden blev 30,7 miljoner pund (58,8), mot förväntade 29,6 miljoner.

I samband med att bolaget vinstvarnade den 13 januari flaggade bolaget för ett spelöverskott på 235 miljoner pund och ett ebitda-resultat i spannet 27-32 miljoner pund.

Sportboksmarginalen efter fria vad uppgick till 8,1 procent, vilket bolaget tidigare kommunicerat.

Resultatet före skatt uppgick till 13,3 miljoner euro (45,0). Här låg förväntningarna på 13,5 miljoner,

En utdelning om 0:176 pund per aktie föreslås för helåret 2019, en sänkning från 0:496 pund föregående år. Analytikerna i Infront sammanställning hade i snitt väntat sig en utdelning om 0:32 pund.

Angivet i kronor kommer Kindreds utdelning enligt förslaget sänkas till 2:20 kronor, från tidigare 5:92 kronor.

Det totala beloppet som kommer att betalas ut uppgår till 39,9 miljoner pund, ned från 112,5 miljoner.

Den föreslagna utdelningen motsvarar 79 procent av det fria kassaflödet för 2019, betonar bolaget.

Det fria kassaflödet disponibelt för utdelning under helåret 2019 uppgick till 50,4 miljoner pund, ned från 158 miljoner.

Kindreds utdelningspolicy är att betala utdelning och/eller genomföra aktieåterköp på upp till 50 procent av koncernens fria kassaflöde tillgängligt för utdelning. Därutöver detta kan styrelsen även besluta om engångsutdelningar eller genomföra aktieåterköp när ledningen och styrelsen anser att koncernen har genererat överskottsmedel, enligt policyn.