KINDRED: ÖVERVÄGER ÖVERKLAGA SPELINSPEKTIONENS SANKTIONSAVGIFT

2022-11-23 12:12:42

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kindred bekräftar varning och sanktionsavgifter från Spelinspektionen gällande det helägda dotterbolaget Spooniker som Nyhetsbyrån Direkt rapporterat om tidigare på onsdagen.

Kindred noterar också Spelinspektionens uppfattning om att förbättrade processer har införts sedan utredningen ägde rum (januari 2019-februari 2022) och att dessa nu är tillräckliga, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Kindred överväger ett eventuellt överklagande av varnings- och sanktionsavgiften, som uppgår till 10,9 miljoner kronor.

Kindred delar fullt ut Spelinspektionens ambition om att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Bekämpning av penningtvätt (AML) är ett prioriterat område i Kindreds ramverk för regelefterlevnad och hållbarhet. Kindred välkomnar ökad tydlighet från Spelinspektionen och i lagstiftning om vilka objektiva och effektiva riskparametrar för bekämpning av penningtvätt man ska ta i beaktning när man bedömer en kunds riskprofil.Direkt-SE