Aktie Speloperatören Kindreds styrelse har beslutat att påbörja utnyttjandet av det återköpsmandat som erhölls på den extra bolagstämman den 17 maj 2023. Återköpen kan genomföras under perioden 23 maj 2023 och 22 juni 2023. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med programmet är att återföra överskottet av likvida medel till bolagets aktieägare i linje med Kindreds utdelningspolicy, skriver Kindred.

Maximalt får 23 miljoner aktier/SDB återköpas och bolagets innehav av egna aktier får ej vid någon tidpunkt överstiga 10 procent av det totala antalet utestående aktier.

Vid publiceringen av pressmeddelandet hade Kindred cirka 14,5 miljoner egna aktier/SDB.

Enligt kommunikén från Kindreds extra bolagstämma den 17 maj beslutade dock stämman om ”makulering av aktier”.