Rapport Kindred redovisar ett resultat i linje med det preliminära som tidigare släppts. Spelbolaget ser samtidigt en rejäl intäktsökning under inledningen av det fjärde kvartalet. 

Kindreds underliggande ebitda-resultat blev 74,6 miljoner pund i det tredje kvartalet 2020. Bolag hade i oktober lämnat preliminärt besked om ett ebitda-resultat i spannet 73-75 miljoner pund.

Ebitda-marginalen uppgick därmed till 26 procent att jämföra med 16,5 procent motsvarande period föregående år.

Spelöverskott var i kvartalet 281 miljoner pund. Här hade bolaget preliminärt uppskattat ett spelöverskott på 280 miljoner pund.

Högre intäkter inledningen fjärde kvartalet

Kindreds genomsnittliga dagliga intäkter under inledningen av det fjärde kvartalet, perioden fram till den 3 november, har varit 42 procent högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Sportboksmarginalen under inledningen har varit 2 procent högre än 2019, och de aktiva kunderna har varit 18 procent fler.

På den amerikanska marknaden, var det genomsnittliga spelöverskottet under inledningen 8 procent lägre jämfört det tredje kvartalet.

”Intäkterna påverkades negativt av en svag bruttomarginal i sportsboken på grund av ogynnsamma resultat i början av NFL-säsongen och höga bonuskostnader när koncernen fortsatt att investera i att bygga upp kundbasen”, skriver bolaget i rapporten.